Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice potvrdila své kvality. Získala institucionální akreditaci

Univerzita Pardubice potvrdila své kvality. Získala institucionální akreditaci

Univerzita 12.09.2018
Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. celý článek
Novinky v knihovně i na kolejích

Novinky v knihovně i na kolejích

Univerzita 11.09.2018
V novém akademickém roce 2018/2019 se mohou čtenáři Univerzitní knihovny těšit na nové služby. Mají možnost většího počtu výpůjček nebo platit bezhotovostně za upomínky. V galerii je k vidění nová výstava a se změnami přicházejí i koleje a menza. celý článek
Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla před 25 lety

Dopravní fakulta Jana Pernera vznikla před 25 lety

Univerzita 03.09.2018
Čtvrt století existence Dopravní fakulty Jana Pernera je dobrou příležitostí stručně si připomenout zrod, vývoj a současnost této instituce. Vždyť za dobu pětadvaceti let vychovala fakulta novou generaci bakalářů, inženýrů a doktorů, kteří patří k respektovaným odborníkům na dopravním trhu, o které je zájem, což je zásadním předpokladem pro její další existenci a rozvoj fakulty. celý článek