Univerzita Pardubice

Chemik Miloslav Slezák obdržel Cenu Viktora Ettela

07.06.2018
Ing. Miloslav Slezák (vlevo) převzal cenu Viktora Ettela za celoživotní přínos
Ing. Miloslav Slezák (vlevo) převzal cenu Viktora Ettela za celoživotní přínos
Foto: Fotoarchiv Univerzity Pardubice
Cenu Viktora Ettela obdržel za celoživotní přínos v oblasti chemických technologií Ing. Miloslav Slezák, CSc. z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické.

Vědecký pracovník Univerzity Pardubice byl vyznamenán při slavnostním zahájení 6. mezinárodní chemicko-technologické konference, která se konala v Mikulově v polovině dubna.

Toto ocenění získal plným právem, neboť se po celou dobu svého aktivního působení v chemickém průmyslu zabýval řešením různých technologických problémů, ať již v organických či anorganických výrobách včetně environmentálních aspektů v celé České republice. Přitom jím řešená problematika byla a je součástí mnoha projektů ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR (TAČR). Obdivuhodná je také jeho spolupráce s řadou firem formou hospodářských smluv. Současně působí také jako hodnotitel projektů TAČR a MŠMT (OP VaVPi, OP VVV) a soudní znalec v oblasti životního prostředí.

Kdo je Ing. Miloslav Slezák, CSc.

Od r. 2008 působí na Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické jako vědecký pracovník, v období 2003 až 2008 jako odborný asistent, kdy se podílel na výuce se zaměřením na ekologické aspekty chemických technologií a technologií zpracování odpadů. Mohl tak studentům předat své zkušenosti, které získal ze svého působení v chemickém průmyslu, neboť od 60. let 20. století působil v Synthesii v Pardubicích, od Výzkumného ústavu průmyslové chemie (dnes Explosia), kde zastával pozici vedoucího Oddělení technologického výzkumu a automatizace, až po Výzkumný ústav organických syntéz (vedoucí úseku Procesního inženýrství).

Autor: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Katedra anorganické technologie FChT


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus