Univerzita Pardubice

Vzpomínka na dirigenta a sbormistra Vlastislava Nováka

07.08.2018
Vlastislav Novák na Mezinárodním festivalu akademických sborů
Vlastislav Novák na Mezinárodním festivalu akademických sborů "IFAS"
Foto: Fotoarchiv Univerzity Pardubice
Na jaře tohoto roku jsme se museli rozloučit s významnou osobností pardubického hudebního a kulturního života a především sborového zpívání. Opustil nás vážený pan docent Vlastislav Novák, dirigent, sbormistr a organizátor řady významných kulturních akcí.

Vlastislav Novák je rovněž zakladatelem mezinárodních přehlídek sborového zpěvu s padesátiletou tradicí – IFAS – International Festival of Academic Choirs, konaných v Pardubicích a na naší univerzitě každým druhým rokem.

Přečtěte si také o Mezinárodním festivalu akademických sborů "IFAS"

Za tyto a další své hudební a kulturní počiny, založení a podporu dalších pěveckých a dětských sborů, dlouholetou dirigentskou i pedagogickou aktivitu a působení v oblasti kultury a hudebního umění obdržel Vlastislav Novák v průběhu let nejrůznější ocenění a letos také Cenu za zásluhy Pardubického kraje – za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji.

Sbor založil jako student chemie

Vysokoškolský umělecký soubor působí na akademické půdě v Pardubicích již téměř sedmdesát let a je neodmyslitelnou součástí kulturního života.  Založil jej v roce 1950 právě student tehdejší Vysoké školy chemické v Pardubicích Vlastislav Novák a zřizovatelem nového hudebního tělesa byla pak následně sama VŠCH(T). Zprvu to byl soubor s doprovodným orchestrem, který čítal kolem 80 zpěváků a 20 instrumentalistů. Později vznikla i cimbálová muzika.

V této době se soubor začal diferencovat na folklórní složku a samostatný sbor. Po počátečních problémech v průběhu 2. poloviny 50. let a na počátku let 60. sbor vykrystalizoval v klasické pěvecké těleso, které mělo ve všech hlasových skupinách kolem 20 až 25 zpěváků.

Vysokoškolský umělecký soubor v padesátých letech - v čele Vlastislav Novák
Vysokoškolský umělecký soubor v padesátých letech - v čele Vlastislav Novák
Foto: Fotoarchiv Univerzity Pardubice

Pod vedením dirigenta Vlastislava Nováka se sbor vypracoval mezi přední akademické pěvecké soubory republiky. Spektrum činnosti VUSu bylo po celou dobu, a je i dnes, velmi pestré: od klasických sborových koncertů, přes spolupráci s profesionály, ať už orchestry či jednotlivci, natáčení do rozhlasu a televize, účast na mezinárodních soutěžích a festivalech až po zahraniční zájezdy, při nichž sbor navštívil několik desítek států a získal za svoji činnost nejedno soutěžní ocenění. Se svým dirigentem Vlastislavem Novákem natočil VUS i svou první LP desku, na které se objevily České madrigaly Bohuslava Martinů a skladbu Cantata academica Benjamina Brittena (1979).

Pestré portfolio skladeb

Dramaturgie sboru vždy vycházela z toho, aby program byl pestrý a náročný, ale především aby rozdával radost svému publiku. Tento trend si sbor udržuje dodnes. Proto v jeho repertoáru najdete skladby od dob renesance a baroka až po současnost. Co se žánrů týče, jsou to skladby polyfonní, chrámové, úpravy lidových písní, spirituály, jazz i gospely. Od svého založení do dnešní doby vystupoval sbor na stovkách míst celé republiky, na mnoha z nich samozřejmě opakovaně. K milým tradicím souboru patří i pořádání májových, listopadových a vánočních koncertů.

Veškeré informace o Vysokoškolském uměleckém souboru Pardubice najdete ZDE 

V roce 1968 inicioval Vlastislav Novák uspořádání prvního mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS, jehož první ročník se uskutečnil v dubnu 1968. Od té doby se každým druhým rokem do Pardubic sjíždějí pěvecké sbory z Čech, zahraničí i ze zámoří, aby počátkem července v Pardubicích a nyní i po celém kraji převedli svůj um při velkém pěveckém svátku.

Doc. Ing. Vlastislav Novák obdržel Pamětní medaili Univerzity Pardubice v roce 2006
Doc. Ing. Vlastislav Novák obdržel Pamětní medaili Univerzity Pardubice v roce 2006
Foto: Fotoarchiv Univerzity Pardubice

Na počátku devadesátých let začal VUS Pardubice vystupovat jako samostatné občanské sdružení, nyní spolek, vždy však velmi úzce spojený s akademickou půdou, nyní Univerzitou Pardubice. I organizování velkého pěveckého setkání – festivalu IFAS se v devadesátých letech osamostatnilo a „profesionalizovalo“ a je až doposud pořádáno samostatným občanským sdružením, resp. spolkem IFAS.

V sezóně 1993 - 1994 převzal umělecké vedení sboru žák Vlastislava Nováka dirigent Jiří Kožnar, absolvent pardubické konzervatoře v oboru varhany a dirigování, po němž nastoupil v roce 2008 Ondřej Tajovský a od roku 2010 vede Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice Tomáš Židek.

Dne 16. dubna 2018  nás docent Vlastislav Novák ve věku 86 let navždy opustil. Chybí nejen rodině, svým žákům, zpěvákům, přátelům a všem milovníkům sborového zpěvu. 

Čest jeho památce!

Medailonek

Vlastislav Novák (1931–2018) získal základy ve hře na klavír na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Při studiu gymnázia založil studentský a dětský sbor. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou (dnes Univerzita Pardubice), kde v letech 1957–1993 působil jako pedagog a vědecký pracovník. V roce 1950 založil Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění v Praze. V roce 1992 se habilitoval na Univerzitě v Hradci Králové v oborech dirigování a sborový zpěv. Zde také působil jako docent sborového zpěvu. Od roku 1980 byl profesorem dirigování a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu známých dirigentů a sbormistrů, kteří nyní působí jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. Vedl jako lektor mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Americe a Japonsku. Byl zván do mezinárodních porot světových sborových soutěží. V roce 1968 založil v Pardubicích tradici Mezinárodních festivalů akademických sborů „IFAS”, v roce 1969 Festival dětských a mládežnických sborů a v roce 1999 Festival a soutěž Bohuslava Martinů. Byl oceněn nejvyššími dirigentskými cenami České republiky - cena Bedřicha Smetany a Františka Lýska. V únoru 2008 byl jmenován za Českou republiku členem mezinárodní organizace „Choir Olympic Council”. V roce 2008 mu byl udělen titul „Čestný prezident IFAS”. Počátkem května měl převzít vysoké krajské ocenění – Cenu za celoživotní přínos k rozvoji hudebních aktivit a zejména sborového zpěvu v Pardubickém kraji.

Autor: Ing. Alena Mejstříková
Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus