Univerzita Pardubice

Denisa Vídeňská získala cenu Josefa Šusty. Její odborná práce porotu nejvíce zaujala

14.06.2018
Ocenění studenti na celostátní vědecké konferenci Historie 2018 (třetí zprava Denisa Vídeňská)
Ocenění studenti na celostátní vědecké konferenci Historie 2018 (třetí zprava Denisa Vídeňská)
Foto: Fotoarchiv Univerzity Pardubice
Denisa Vídeňská si z celostátní soutěže Historie 2018 odvezla významnou Cenu Josefa Šusty. Je první studentkou Fakulty filozofické naší univerzity, která toto ocenění získala. „Studentka detailně zpracovává korespondenci, deníky a memoáry dětí ze šlechtické rodiny Auerspergů, která vlastnila v 19. století mimo jiné i zámek ve Slatiňanech či ve Žlebech,“ představuje odbornou práci doktor Vladan Hanulík z Ústavu historických věd.

Denisa Vídeňská na studentské konferenci vystoupila s příspěvkem Reflexe rodinných strategií šlechtické výchovy ve světle dětské korespondence v 19. století a se svou prezentací porotu nejvíce zaujala. Nejvýše ohodnocená a oceněná práce napomáhá definovat, jak docházelo k předávání významných symbolických prvků aristokratické kultury a popisuje způsoby, jimiž si mladé šlechtičny prostřednictvím vlastního aktivního přístupu ke hrám osvojovaly podobu tradic a hodnot odpovídajících jejich postavení ve společnosti 19. století.

Oceněná práce Denisy Vídeňské může být zajímavá pro každého, kdo má blízko k širšímu regionu Pardubicka. „Kdo dnes míjí Kočičí hrádek v areálu zámku Slatiňany již patrně ani netuší, že podobné stavby, ale i obyčejné panenky, s nimiž si hrály mladé šlechtičny, byly promyšleným způsobem zapojovány vychovateli a rodiči mladých aristokratů a aristokratek do jejich vzdělávání a sloužily ke vštěpování tradic, na nichž spočívala rodová kontinuita,“ upozorňuje na skutečnosti školitel autorky práce Vladan Hanulík.

Denisa Vídeňská studuje Kulturní dějiny: Gender history na Fakultě filozofické
Denisa Vídeňská studuje Kulturní dějiny: Gender history na Fakultě filozofické
Foto: Archiv Denisy Vídeňské

Porota ocenila výběr tématu i prezentaci

Porota v soutěži zohledňuje odborné zpracování příspěvku a schopnost prezentace tématu na konferenci. „V soutěži o Cenu Josefa Šusty, jež je organizována výborem Sdružení historiků České republiky, je pak pro ocenění rozhodující originalita volby a metodické pojetí tématu, stejně jako využití archivních pramenů a práce s nimi. Komise při posuzování přihlíží výhradně ke kvalitě písemné verze textu,” říká k odbornému hodnocení soutěžících doktor Hanulík.

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně účastní soutěže se svými odbornými články v délce třiceti stran na celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“. Letošní ročník organizovala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a se svými příspěvky vystoupilo 26 účastníků.

POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR S DENISOU VÍDEŇSKOU V ČESKÉM ROZHLASE PARDUBICE

Úspěšní studenti publikují v odborném sborníku

Jedenáct nejlépe ohodnocených vystoupení se dočká publikace v odborném sborníku. Ten nejkvalitnější příspěvek pak získává Cenu Josefa Šusty. Denise Vídeňské se podařilo získat právě onu cenu nejvyšší a předčila tak úspěch studenta Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Filipa Vávry, který v soutěži zvítězil v roce 2016.

Univerzitu Pardubice a její Fakultu filozofickou reprezentovala kromě Denisy Vídeňské i Věra Pastuchová s tématem Antonín Kryštofek, osud jednoho slezského chlapce.

„Pro řadu účastníků konference znamená úspěch v soutěži zásadní pozitivní stimul pro rozvíjení budoucí úspěšné profesní kariéry,“ uzavřel doktor Hanulík.

Autor: Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus