Univerzita Pardubice

Univerzita přivítala kolegy ze zahraničí. Pořádala tradiční International Staff Week

04.05.2017
Letošního ročníku International Staff Week se účastnilo 35 kolegů ze zahraničních univerzit
Letošního ročníku International Staff Week se účastnilo 35 kolegů ze zahraničních univerzit
Foto: K. Koubová
Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice i v letošním akademickém roce navázalo na úspěšnou tradici mezinárodních setkání univerzitních zaměstnanců a akademiků. Během velikonočního týdne hostila 4. ročník setkání International Staff Week, který na Univerzitu Pardubice přivedl 35 kolegů z celkem 28 zahraničních univerzit.

International Staff Week byl určen především pro zaměstnance vysokých škol zapojených do aktivity Staff Mobility for Training v rámci programu Erasmus+ a konal se v týdnu od 17. do 21. dubna. Tématem letošního ročníku byla „Interkulturní komunikace“.

Poznávání univerzit a vzájemné diskuse

V rámci workshopů vedených pracovníky Univerzity Pardubice i pozvanými lektory účastníci ze Španělska, Portugalska, Turecka, Bulharska, Rumunska, Polska, Litvy, Lotyšska, Finska, Francie a Itálie diskutovali o interkulturních rozdílech v komunikaci a při jednání s partnery z jiných kultur. Společně zvažovali způsoby, jak nové poznatky integrovat do každodenní praxe nejen na mezinárodních odděleních jejich domovských univerzit. V dalších částech programu vystoupili jednak představitelé organizací, které se zabývají začleněním mimoevropských zahraničních studentů a pracovníků do běžného života, a také cizinci s osobními zkušenostmi s integrací v České republice.

Přijeli i akademici z Arménie a Ukrajiny

Celý týden byl současně příležitostí lépe poznat stávající partnerské univerzity i nové instituce se zájmem o spolupráci s Univerzitou Pardubice. Součástí programu byly nejen prezentace o Univerzitě Pardubice, ale také prohlídka kampusu, fakult a univerzitního zázemí, exkurze na Fakultu restaurování do Litomyšle a mnohé další.

Zahraniční kolegové při společném obědě
Zahraniční kolegové při společném obědě
Foto: K. Koubová

Při prohlídce jedné z univerzitních budov na nám. Čs. legií
Při prohlídce jedné z univerzitních budov na nám. Čs. legií
Foto: K. Koubová
Velmi jsme ocenili, že se do některých částí programu zapojili i zahraniční akademici, kteří ve stejném termínu vyučovali na našich fakultách – ekonomicko-správní, filozofické, dopravní nebo zdravotnických studií. V letošním roce se navíc International Staff Weeku poprvé účastnili i akademici z Arménie a Ukrajiny, kteří na Univerzitu Pardubice přijíždějí v rámci nové části programu „Erasmus+: mobilita mezi partnerskými a programovými zeměmi“.

Inspirativní týden pro všechny

Z ohlasů mnoha letošních účastníků i zaměstnanců naší univerzity, kteří měli příležitost se se zahraničními kolegy osobně setkat, víme, že to byl velmi inspirativní týden. Univerzita Pardubice se představila jako instituce otevřená mezinárodní spolupráci, evropskému i mimoevropskému partnerství. Děkujeme proto za spolupráci především všem zapojeným fakultám, Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, Centru informačních technologií a služeb, Oddělení propagace a vnějších vztahů a Jazykovému centru, bez jejichž vstřícnosti by se tak úspěšný International Staff Week 2017 zorganizovat nepodařilo.

Autor: Mgr. Věra Albrechtová, Mgr. Jana Voltrová a Mgr. Kateřina Koubová
Centrum mezinárodních mobilit UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus