Univerzita Pardubice

Studenti z indické Rai University přijeli do Pardubic na zkušenou

04.08.2017
Diskuse, přednášky a týmovou práci studentů doplnil také například výšlap na Sněžku
Diskuse, přednášky a týmovou práci studentů doplnil také například výšlap na Sněžku
Foto: ORMV UPa
Jak to vypadá, když člověk studuje na Univerzitě Pardubice? Na tuto otázku už znají odpověď účastníci letní školy „Experience the University of Pardubice“, kteří v druhé polovině června přijeli do Pardubic. Během pobytu strávili na každé ze sedmi fakult univerzity jeden den a obhlédli si své budoucí působiště. Možná se sem totiž přihlásí ke studiu některého oboru v angličtině.

Nabídky zúčastnit se této speciální letní školy letos využila skupina 10 indických studentů z Rai University, kteří v pardubickém kampusu strávili 14 dnů. Díky zajímavému programu zažili nanečisto například i závěrečné slavnostní akademické obřady – sponze a promoce Fakulty filozofické na konci června.

K indickým studentům promlouval prorektor prof. Petr Vorel
K indickým studentům promlouval prorektor prof. Petr Vorel
Foto: A. Zeiner

„Cílem pobytu bylo ukázat účastníkům jak možnosti studia na naší univerzitě, tak i možnosti trávení volného času v našem městě, kraji i celé republice,“ říká Ing. Monika Vejchodová, vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, a doplňuje: „Některé dny tak účastníci strávili na workshopech jednotlivých fakult a jiné zase celé mimo univerzitní kampus.“

Pardubice prozkoumali na kole
Pardubice prozkoumali na kole
Foto: ORMV UPa

Program chystali akademici i studenti

Dny, během kterých se studenti zamýšleli nad filosofickými texty, učili se týmové práci a komunikaci nebo si zkoušeli první pomoc, se tak střídali s návštěvou závodu Škoda, a.s., v Mladé Boleslavi nebo výletem lodí Arnošt z Pardubic do Kunětic a následnou prohlídkou hradu Kunětická hora. Pro studenty byl připraven i bohatý večerní program.

Při společném grilování
Při společném grilování
Foto: ORMV UPa
Během jednoho z večerů čeští studenti připravili svým indickým vrstevníkům ukázku oslavy českých Vánoc, jindy si zase užili společný podvečer v parku Na Špici, kde grilovali něco dobrého k večeři a zahráli si míčové hry.
Studenti při prohlídce Fakulty zdravotnických studií
Studenti při prohlídce Fakulty zdravotnických studií
Foto: ORMV UPa

Program letní školy zajistili akademičtí pracovníci a studenti ze všech fakult. Celou organizaci pak zastřešovalo oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy. Poděkování patří také doc. Janě Kubanové, prorektorce pro vzdělávání a záležitosti studentů, a prof. Petru Vorlovi, prorektorovi pro rozvoj, za poskytnutou podporu celému projektu.

Zahraniční studenti vítáni

Tito studenti tak možná v budoucnu rozšíří řady zahraničních studentů v Pardubicích. Jednak už znají pardubický kampus a některé kolegy-studenty i akademiky a druhak mají jasnou představu o našich oborech. Vybírat totiž mohou z nabídky pěti fakult – dopravní, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, filozofické a chemicko-technologické. Rozhodnou-li se pro krátkodobější, jedno či dvousemestrální studijní stáže v rámci programu Erasmus+, na výběr mají vhodný studijní obor a předměty na všech sedmi fakultách.

Autor: Ing. Ondřej Srb
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus