Univerzita Pardubice

Při setkání na dopravní fakultě diskutovali odborníci o šíření elektromagnetických vln

29.05.2017
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., z Dopravní fakulty Jana Pernera zahájil tradiční seminář
Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., z Dopravní fakulty Jana Pernera zahájil tradiční seminář
Foto: V. Závodný
Již 18. seminář na téma „Šíření elektromagnetických vln v biologických tkáních“ pořádala v květnu Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera. Nejenže je toto téma velmi aktuální, ale současně propojuje poznatky i spolupráci několika našich fakult.

Ve čtvrtek 11. května se v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakultu Jana Pernera sjeli jak studenti, tak i pracovníci z Univerzity Pardubice, odborníci z výzkumných ústavů, vysokých škol a různých společností, kteří se zabývají vývojem komunikační techniky, radarů, antén a mikrovlnných komponent. Nejvzdálenější účastnicí byla Dr. Cocherová z STU Bratislava. Společně se účastnili odborného semináře zabývajícím se šířením elektromagnetických (EM) vln v biologických tkáních.

Odborníci hovořili o elektromagnetických vlnách

18. setkání v řadě zahájil prof. Vladimír Schejbal z pořádající katedry dopravní fakulty, která seminář organizovala ve spolupráci s IEEE Czechoslovakia Section, Chapter MTT/AP/ED/EMC. Mezi přednášejícími pak byli především odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze (prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Ing. Ladislav Oppl, PhD., Ing. Ilja Merunka, Ing. Ondřej Fišer a doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.). Jednotlivé přednášky byly dílem společným, a to jak autorů z ČVUT Praha, UK-LF Plzeň, tak Protonového centra Praha.

Semináře se účastnili studenti i odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a společností
Semináře se účastnili studenti i odborníci z univerzit, výzkumných ústavů a společností
Foto: V. Závodný

Dopolední blok zahrnoval přednášky „Fyzikální základy šíření EM vln v biologických tkáních“, „Numerické simulace šíření EM vln v lidském těle“, „Principy lékařské diagnostiky na bázi mikrovlnné diferenční tomografie“ a „Aplikátory a expoziční komory pro biomedicínské aplikace EM polí“. Odpolední program začínal přednáškou „Měření komplexní permitivity biologických tkání“ a pokračoval přednáškami „Klinické aplikace EM pole“ a „Principy neinvazivního měření změny teploty na bázi UWB radaru“. O tom, že se uvedený seminář týkal velmi aktuálních problémů, svědčila bohatá půlhodinová diskuse v závěru semináře, které se aktivně zúčastnila většina účastníků.

Poznatky zařadí například do výuky budoucích zdravotníků

Řeč byla také o biologických účincích elektromagnetického pole
Řeč byla také o biologických účincích elektromagnetického pole
Foto: V. Závodný
Uvedené přednášky jsou velmi cenné, protože obsahují srozumitelným způsobem podané informace o teoretických principech metod, které jsou využívané ve zdravotnictví při léčení nádorových onemocnění. Například dr. Záhorová uvedla, že některé informace zařadí do výuky předmětu Aplikovaná fyzika a biofyzika na Fakultě zdravotnických studií a prezentace uvedené na semináři využije jako studijní materiál pro studenty, kteří by se věnovali tématu využití hypertermie v rámci bakalářských prací. Ocenila rovněž možnost setkat se osobně s lidmi, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnují. Rovněž účastníci z průmyslu seminář vysoce hodnotili, neboť se jedná o téma, které má velice důležité dopady jak při praktickém nasazení různých systémů, tak i pro rozšíření obzorů z hlediska biomedicínských aplikací elektromagnetických polí.

Sborník se všemi příspěvky

Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku. Zájemci o sborník na CD ROM, popř. o další seminář mohou kontaktovat Ing. Karla Dvořáka (E-mail: karel.dvorak@upce.cz, tel.: 466 036 440, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10 Pardubice).

Autor: prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc., Dopravní fakulta Jana Pernera UPa
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií UPa
Ing. Vadim Závodný, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus