Univerzita Pardubice

Studenti v Litomyšli mají novou knihovnu. Nabízí jim přes deset tisíc svazků

22.08.2016
Novou knihovnu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice otestovali její první návštěvníci
Novou knihovnu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice otestovali její první návštěvníci
Foto: R. Slovik
Do zcela nové knihovny Fakulty restaurování, která sídlí v Litomyšli, mohou od srpna zavítat nejen studenti, ale také odborná veřejnost. Najdou ji ve zrekonstruované části piaristické koleje, kde se nacházejí i další fakultní ateliéry a pracoviště. Ke studiu mohou využít více než deset tisíc odborných svazků a desítky periodik.

Fakulta „zažívala“ v posledních letech sérii rekonstrukcí a rozšiřování svých budov a jejich vybavení. Přestěhování knižního fondu z již nevyhovujících prostor děkanátu bylo posledním velkým krokem k modernizaci studijního, technického a vědeckého zázemí fakulty. To může nyní směle konkurovat evropským institucím podobného zaměření.

Knihovna je v blízkosti zámku
Knihovna je v blízkosti zámku
Foto: R. Slovik
Budova fakultní knihovny
Budova fakultní knihovny
Foto: R. Slovik
V provozu je od srpna
V provozu je od srpna
Foto: R. Slovik

Knihovna stojí na zámeckém návrší

Fakulta restaurování převzala v roce 2014 zpět do svého užívání objekt piaristické koleje, který byl zcela zrekonstruovaný z evropských peněz v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli (reg. č.: CZ.1.06/5.1.00/01.06135), jehož příjemcem bylo město Litomyšl. Součástí rekonstrukce byla i přístavba, která byla dokončena spolu s přednáškovou aulou v roce 2015. A právě tato přístavba poskytla nové knihovně reprezentativní zázemí.

V knihovně najdete i „diplomky“

Oborová uměnovědná knihovna Fakulty restaurování, zaměřená svým fondem na studijní programy fakulty, obsahuje více než 10 tisíc svazků a 38 titulů odborných periodik. Navíc jsou zde k dispozici bakalářské a diplomové práce absolventů fakulty a též Institutu restaurování a konzervačních technik, o. p. s, ze kterého v roce 2005 Fakulta restaurování vznikla. Tento fond je průběžně doplňován o nové publikace, aby tak studenti mohli využívat aktuální informace z daného oboru. Knihovnu využívá i odborná veřejnost, časté jsou návštěvy specialistů v oboru restaurování, dějin umění apod., navštěvují ji též studenti jiných vysokých škol.

Úpravy na fakultě zamířily do cíle

Věříme, že knihovna spolu s nedávnou celkovou rekonstrukcí budovy ateliérů a laboratoří v areálu fakulty, která byla dokončena na jaře letošního roku, poskytne studentům i vyučujícím optimální podmínky pro jejich odborný rozvoj.  

Autor: PhDr. Tomáš Kupka
proděkan pro studium, pedagogickou činnost a rozvoj Fakulty restaurování UPa


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus