Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií zvýšila kurzem katetrizace odbornost dvacítce pracovníků

31.08.2017
Proděkanka Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., předávala certifikáty všem účastníkům kurzu
Proděkanka Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., předávala certifikáty všem účastníkům kurzu
Foto: M. Kopecký
Kromě výuky studentů se Fakulta zdravotnických studií věnuje i rozšíření odbornosti pracovníků zdravotnických zařízení. Pořádala certifikovaný kurz „Katetrizace močového měchýře, péče o nemocného s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace“, kterého se zúčastnilo 19 všeobecných sester – žen i mužů – ze zdravotnických zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Kurz organizovala fakulta ve dnech 2. května až 22. června a byl realizován podle vzdělávacího programu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Odbornými garanty kurzu byli MUDr. Radomil Morávek a Mgr. Patrik Zelinka. Pod jejich vedením absolvovali posluchači 3 dny teoreticko-praktické výuky na Fakultě zdravotnických studií v odborných učebnách, kam docházeli na přednášky a praktická cvičení určená k nácviku katetrizace na speciálních modelech. Praxi si splnili na urologickém či neurologickém oddělení pardubické nemocnice a na spinální jednotce v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé.

Absolventi získali certifikáty

Certifikát absolventů
Certifikát absolventů
Foto: M. Kopecký
Absolventi získali 24 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání a především získali podle zákona č. 96/2004 Sb. zvláštní odbornou způsobilost k jednorázové a permanentní katetrizaci močového měchýře muže, ke komplexní ošetřovatelské péči o nemocné s permanentním močovým katétrem a o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace. Dále k edukaci nemocných a jejich blízkých, k vytváření individuálních plánů péče a k základnímu psychosociálnímu poradenství u těchto nemocných.

Slavnostního ukončení kurzu a předání certifikátů se 22. června kromě absolventek a Mgr. Patrika Zelinky zúčastnila také proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Fakulty zdravotnických studií Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Děkuji všem odborným pracovníkům, kteří se na realizaci kurzu podíleli, a všem absolventům kurzu přeji hodně úspěchů při jejich práci.

Autor: Mgr. Zuzana Červenková
Oddělení celoživotního vzdělávání FZS


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus