Univerzita Pardubice

Kurz Fakulty zdravotnických studií pomohl všeobecným sestrám k mentorství

13.06.2017
Absolventky kurzu Fakulty zdravotnických studií ve společnosti proděkanky dr. Evy Hlaváčkové (vpravo) a děkana prof. Josefa Fuska
Absolventky kurzu Fakulty zdravotnických studií ve společnosti proděkanky dr. Evy Hlaváčkové (vpravo) a děkana prof. Josefa Fuska
Foto: Archiv FZS
Na Fakultě zdravotnických studií probíhal od října 2016 do března 2017 certifikovaný kurz „Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence“, kterého se zúčastnilo 11 všeobecných sester ze zdravotnických zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje. Díky kurzu mohou nyní vést například studenty při jejich praxích během studia.

Kurz byl realizován podle vzdělávacího programu Ministerstva zdravotnictví České republiky, a tak posluchačky absolvovaly 66 hodin teoretické a 40 hodin praktické výuky. Náplní teoretické části byly např. Teorie ošetřovatelství, Pedagogická psychologie či Didaktika ošetřovatelství a klinické praxe. Praktická část se skládala z účasti ve výuce předmětu Ošetřovatelské postupy v odborných učebnách na Fakultě zdravotnických studií a z odborné praxe v Pardubické nemocnici na odděleních, kde praktikují studenti fakulty.

Získaly zvláštní odbornou způsobilost

Absolventky splnily 5 zápočtů, získaly 60 kreditů v rámci celoživotního vzdělávání a především získaly podle § 61 zákona č. 96/2004 Sb. zvláštní odbornou způsobilost k přímému vedení, koordinaci a hodnocení odborné praxe studentů střední, vyšší nebo vysoké školy zdravotnických oborů ošetřovatelství nebo porodní asistence; zvláštní odbornou způsobilost k přímému vedení odborné praxe účastníků specializačního studia v oboru své specializované způsobilosti a zvláštní odbornou způsobilost k vedení zaměstnanců v rámci adaptačního procesu.

Certifikáty předával děkan fakulty

Slavnostního předání certifikátů se 28. března zúčastnili také děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. a proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Ráda bych poděkovala všem odborným pracovníkům, kteří se na realizaci kurzu podíleli, a popřála všem absolventkám kurzu hodně úspěchů při jejich práci.

Autor: Mgr. Zuzana Červenková
Oddělení celoživotního vzdělávání FZS


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus