Univerzita Pardubice

Studenti FESky se učili zvládat stres a jiné dovednosti s odborníky z Foxconnu

02.03.2017
Přednášky externích odborníků jsou mezi studenty oblíbené
Přednášky externích odborníků jsou mezi studenty oblíbené
Foto: N. Dosedělová
Fakulta ekonomicko-správní dlouhodobě rozvíjí spolupráci se společností Foxconn, kterou před dvěma lety zpečetily podpisem smlouvy. Pro studenty společně pořádají pravidelné přednášky. Zástupce společnosti je ale možné potkat i během Týdne teorie a praxe v ekonomice nebo na veletrhu pracovních příležitostí Kontakt. Ten na univerzitě vypukne v půlce března.

Ústav správních a sociálních věd v letošním zimním semestru ve spolupráci se společností Foxconn CZ, s.r.o., opět zorganizoval dvě externí přednášky, které obohatily výuku předmětu Psychologie. Mgr. Aneta Holubová, která ve společnosti působí jako HR Training & Development Supervisor, přijela za studenty Fakulty ekonomicko-správní hned dvakrát. Nejdříve 24. listopadu s tématem „Co je vlastně normální? Aneb zdravě o psychologii osobnosti“. Podruhé 8. prosince s přednáškou „Dlouhodobý stres a jak ho zvládat“. Obě setkání studentům přiblížila praktické otázky psychologie, se kterými se potkávají v profesním i osobním životě.

Témata užitečná v praxi života

„Ačkoliv byly přednášky jen krátkým nahlédnutím do velmi komplexní psychologické problematiky, věříme, že podnítily alespoň několik studentů k zamyšlení a rozvoji. Témata jsou aktuální a pálivá. Se studenty diskutujeme nejen o teoreticko-psychologickém pozadí, které se k tématům pojí, ale hlavně o skutečných příbězích a vlastních zkušenostech. Cílem přednášek je, aby poznatky byly co nejvíce k užitku v každodenním životě a možná vnesly do přemýšlení o něco více pochopení místo kritiky, tolerance místo odsouzení a také trochu humoru, nadsázky a životní lehkosti,“ říká k přednáškám sama Mgr. Aneta Holubová a dodává, že i nadále chce pokračovat v přednáškách a práci se studenty. Vnímá ji jako velmi užitečnou a prospěšnou pro všechny strany.

Mgr. Aneta Holubová, Foxconn CZ
Mgr. Aneta Holubová, Foxconn CZ
Foto: N. Dosedělová

Další setkání nabídne Kontakt 2017

Studenti se tak dozvídají nejenom klíčové teoretické premisy problému, ale na názorných příkladech je demonstrováno vše podstatné, co si má posluchač odnést. Problematika osobnosti a stresu jsou nosnými tématy soudobé společnosti a orientace v této problematice není vždy jednoduchá. Proto jsou témata volena záměrně s ohledem na výukové potřeby posluchačů. Letos se jedná o druhý ročník série těchto cyklů přednášek. To, že je o přednášky zájem, dokazuje fakt, že někteří ze studentů na ně docházejí poté, co absolvovali tento cyklus v loňském akademickém roce. I z tohoto důvodu hodláme v této spolupráci pokračovat v dalších semestrech.

Stánek Foxconnu bude možné navštívit také na veletrhu pracovních příležitostí Kontakt 2017, který fakulta pořádá ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou ve středu 15. března ve vestibulu Auly Arnošta z Pardubic. Zde studenti zjistí pracovní požadavky a to, jaká je aktuální nabídka a poptávka.

Autor: Mgr. Nela Dosedělová
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus