Univerzita Pardubice

Bělehradské dny rozvíjejí mezinárodní spolupráci

19.06.2018
Společně před Dačického domem: zleva dr. Gabriela Gańczarczyk (Univerzita Pardubice), doc. Dalibor Sokolović (Bělehradská univerzita), Stefana Paunović, M. A. (Bělehradská univerzita), Mr. Tanja Gaev (Bělehradská univerzita), Mgr. Juliana Beňová (Bělehradská univerzita), dr. Ivo Říha (UPa), dr. Miroslav Kouba (UPa) a dr. Michal Téra (UPa).
Společně před Dačického domem: zleva dr. Gabriela Gańczarczyk (Univerzita Pardubice), doc. Dalibor Sokolović (Bělehradská univerzita), Stefana Paunović, M. A. (Bělehradská univerzita), Mr. Tanja Gaev (Bělehradská univerzita), Mgr. Juliana Beňová (Bělehradská univerzita), dr. Ivo Říha (UPa), dr. Miroslav Kouba (UPa) a dr. Michal Téra (UPa).
Foto: I. Říha
Seznámit se se srbskou literární kulturou, historií balkánského státu nebo si vyslechnout zajímavé přednášky českých i bělehradských akademických pracovníků mohli všichni, kteří přijeli v polovině měsíce dubna a května do Kutné Hory. „Bělehradské dny hodnotím velmi kladně. Nejde jen o přednáškovou činnost. Setkání mají sloužit i jako motivace našim studentům, aby se aktivně zapojovali do programu mobilit,“ říká PhDr. Ivo Říha, Ph.D., z Katedry literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

V letním semestru se v Dačického domě v Kutné Hoře uskutečnily hned dva Bělehradské dny. Akce se konaly v rámci dlouhodobé kooperace mezi Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a Filologickou fakultou Bělehradské univerzity.

Spolupráce se srbskou univerzitou úspěšně funguje už čtyři roky. „Na základě osobních kontaktů s bělehradskými akademickými pracovníky jsme začali zvát studenty bohemistiky a slovakistiky z Filologické fakulty na krátkodobé stipendijní pobyty do Pardubic,“ řekl k počátkům spolupráce se srbskou univerzitou Ivo Říha a dodal: „Jsme rádi, že vedení naší fakulty tyto mezinárodní aktivity dlouhodobě podporuje.“

Srbští studenti přijíždějí do Pardubic

Díky stipendijnímu programu tak mají srbští studenti českého jazyka a literatury možnost zapojit se do této mezinárodní mobility a do České republiky přijet. Během posledních dvou let absolvovala celosemestrální pobyt na Univerzitě Pardubice více než dvacítka srbských studentů bohemistiky a slovakistiky. Také studenti a akademičtí pracovníci z katedry literární kultury a slavistiky a z ústavu historických věd pravidelně hostují na Bělehradské univerzitě.

Bělehradské dny se konají v Dačického domě v Kutné Hoře
Bělehradské dny se konají v Dačického domě v Kutné Hoře
Foto: I. Říha

„Pardubicko-bělehradská spolupráce se takto dlouhodobě rozvíjí a posiluje na více úrovních, doufáme, že projekt bude pokračovat další tři roky,“ upozornil na významnost vzájemného setkávání doktor Ivo Říha. 

V dubnu převažovala bohemistická tematika

První z Bělehradských dnů se konal na podzim loňského roku v Dačického domě a hned na jaře na něj navázala další dvě setkání. Na dubnové akci převažovala bohemistická tematika. Se zajímavou přednáškou vystoupil prof. PhDr. Jaromír Linda, Ph.D., na téma Současná jazyková situace v české menšině v Srbsku, doc. dr. Snežana Popović přiblížila Kolokaci v české a srbské lingvistice, a doc. dr. Zuzana Čížiková se zabývala Mýtem sťahovania a domova v slovenskej vojvodinskej literatúre, prof. dr. Aleksandra Korda-Petrović promluvila o Fenoménu recepce českých disidentských spisovatelů v srbském prostředí a doc. dr. Ivana Kočevski vysvětlila Naratologický koncept Ajvazových románů.

Studenty patrně nejvíce zaujala přednáška docentky Ivany Kočevski, která se zaměřila na problematiku narativu v románech Michala Ajvaze, přičemž hojně odkazovala i na českého literárního teoretika Lubomíra Doležela. Profesor Jaromír Linda popsal, jak rychle upadá znalost českého jazyka v českých vesničkách v Srbsku. Profesorka Aleksandra Korda-Petrović zaujala auditorium už tím, že mluvila o Milanovi Kunderovi, Václavu Havlovi, Bohumilu Hrabalovi a o Josefu Škvoreckém. Zmínila i zajímavost, že Milan Kundera je jediným českým prozaikem a Václav Havel jediným českým dramatikem, kterým byl v Srbsku vydán výbor z jejich díla.

Do Kutné Hory dorazili i studenti z Bělehradu

Kromě studentů prvního ročníku bakalářského oboru Historicko-literární studia si na první jarní Bělehradský den přijelo svoje učitele poslechnout i dvanáct studentů Bělehradské univerzity, kteří na pardubické univerzitě pobývali celý letní semestr. Vzácným a milým překvapením byla též návštěva skupiny studentů kroatistiky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením Mgr. Karla Jiráska, Ph.D.

Na společném česko-srbském setkání v květnu vystoupili vysokoškolští pedagogové z Filologické fakulty Bělehradské univerzity. K řečnickému pultu se postavil doc. Dr. Dalibor Sokolović, který se ve svém příspěvku zaměřil na současnou jazykovou situaci Slováků ve Vojvodině. Další prezentace Stefany Paunović, M. A., otevřela genderové téma, a tím byla ženskost ve slovenském a srbském jazykovém obraze. Mgr. Juliana Beňová hovořila o divadelních aktivitách Jozefa Miloslava Hurbana a Tanja Gaev představila Pražskou školu ukrajinských básníků.

Docent Dalibor Sokolović při své přednášce
Docent Dalibor Sokolović při své přednášce
Foto: I. Říha

Přednášky jsou i pro studenty polštiny či maďarštiny

Témata přednášek proslovených v Bělehradě vybírají pardubičtí akademici společně se srbskými kolegy po vzájemné dohodě tak, aby „ladila“ s náplní studijních plánů příslušných ročníků bělehradské bohemistiky, ale také např. polonistiky či hungaristiky. Na katedře literární kultury a slavistiky se na spolupráci podílejí také doktorky Gabriela Gańczarczyk a Marta Pató. „Zpětná vazba, kterou od srbských kolegů a studentů dostáváme, je velice milá a jednoznačně pozitivní. To, že mohou poslouchat české literární historiky, teoretiky, učitele tvůrčího psaní, překladatele, či básníky, jak mluví česky o české literatuře, má pro ně veliký význam,“ uzavřel Ivo Říha.

V akademickém roce 2015/16 se podařilo získat v rámci programu Erasmus+ grant na podporu dlouhodobých studentských mobilit. Do projektu jsou zahrnuty i týdenní akademické mobility. V uvedeném období postupně zavítali do Bělehradu všichni členové katedry literární kultury a slavistiky a několik kolegů z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Seznamovali srbské studenty bohemistiky s českou literární vědou. Naopak část přednáškové činnosti bělehradských kolegů, kteří přijíždějí na Univerzitu Pardubice, je od loňského roku organizována ve formě tzv. „Bělehradských dní v Kutné Hoře“.

Autor: Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
Denisa Vrzáčková
Studentka bakalářského oboru Historicko-literární studia
na Katedře literární kultury a slavistiky FF


Zaujal Vás tento článek? Sdílejte ho a šiřte dál:

komentáře provozovány na Disqus