Restaurátoři Univerzity Pardubice pomohou s obnovou památek v Alžírsku
Experti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se budou podílet na záchraně historických památek v Alžírsku. S pomocí začnou v druhém největším alžírském městě Oran, kde zrestaurují sochařskou výzdobu divadla a pečovat budou také o část sbírek národního muzea. Součástí spolupráce bude také výměna zkušeností mezi oběma zeměmi v této oblasti.
06. 01. 2021

Akce

Veletrh Gaudeamus on-line 2021

Veletrh Gaudeamus on-line 2021
20. 01. 2021