KSAP-PM: 23. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Uložit do kalendáře 23-09-2021 (Celý den) 23-09-2021 (Celý den) Czech republic/Europe KSAP-PM: 23. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití... Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice
23. 09. 2021 Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice
23. KSAP-PM: 23. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-technologická UPa
doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
466 037 182, 466 037 185