Angličtina se u nás studuje v rodinné atmosféře

8. 03. 2019

Zájemci o studium angličtiny mají ještě necelý měsíc na to, aby si podali přihlášku ke studiu na Fakultu filozofickou Univerzity Pardubice. Tento světový jazyk mohou studovat jak v bakalářských specializacích, tak v navazujících magisterských oborech.

Studenti se mohou vydat cestou, která je zavede do sfér spojených s lektorstvím a učitelstvím, nebo směrem, jenž jim umožní uplatnění v mezinárodní komunikaci, překladatelství či tlumočnictví. „Oceňuji na fakultě moderní způsoby výuky a přístupy,” chválí si studium Linda a vysokoškolačka Eliška dodává: „Je tu až téměř rodinná atmosféra.”

V bakalářském studijním programu je možné angličtinu studovat dvouoborově s filozofií, religionistikou či němčinou. Veškeré informace k jednotlivým oborům a přijímacím zkouškám jsou na stránkách www.evolupce.cz.

V navazujícím magisterském oboru Učitelství anglického jazyka se vysokoškoláci učí učit přímo ve škole pod vedením zkušených učitelů a mentorů. „Na tomto studijním oboru mi vyhovuje, že se každému z nás učitelé věnují individuálně – výuka je osobnější, zajímavější a efektivnější,“ říká student Tomáš.

Současní vysokoškoláci mají mnohem větší podíl praxe. Uplatnění pak nalézají ve všech typech škol nebo jako lektoři angličtiny v různých firmách a společnostech.

V navazujícím magisterském oboru Anglická filologie se mohou studenti profilovat v oblasti mezinárodní komunikace, překladatelství a dozvědět se víc o anglické a americké kultuře. „Kromě profesních disciplín studujeme i literaturu a lingvistiku,” říká student Petr.

Garanty oborů jsou renomované odbornice doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D. a prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. s bohatou pedagogickou praxí a rozsáhlou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činností.

Ústní přijímací zkoušky pro magisterské studium se konají v červnu, popřípadě ještě v září, a to na základě písemně zpracovaného projektu diplomové práce dle vlastního zájmu. Všechny důležité informace jsou na webu https://ff.upce.cz/ff/kaa/pro-uchazece.html.

Přidej se k nám!
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět