Cenu Česká hlavička získala studentka, která bádá na Univerzitě Pardubice

9. 11. 2018

Středoškolačka Sylva Neradová, která bádá v laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, převzala 6. listopadu cenu Česká hlavička. Ocenění jí přinesl výzkum kvasinek rodu Candida, jehož výsledky publikoval i mezinárodní časopis FEMS Yeast Research.

Práci na projektu katedry biologických a biochemických věd odstartovala u studentky pardubického Gymnázia Mozartova před dvěma lety konference Vědění mladým. Tu pravidelně organizují studenti Univerzity Pardubice. Sylva Neradová se nakonec mohla vědeckému zkoumání v laboratoři věnovat téměř denně i díky tomu, že jí škola umožnila individuální studium.

„Podpořit zájem mladých lidí o přírodovědné obory a výzkum je velmi důležité. Oceňuji, že naše fakulta spolupracuje s takto talentovanými studenty a těším se na další skvělé výsledky,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Výzkum kvasinek rodu Candida

Gymnazistka se zabývá výzkumem kvasinek rodu Candida, které mohou ohrožovat zdraví lidí se sníženou imunitou, kterých v poslední době přibývá. Pro vývoj nových léků je nutné prozkoumat genomy těchto kvasinek. Studentka pracuje konkrétně na fosfatázách ze dvou patogenních kvasinek. Při pohledu do učebnic biochemie se zdá, že metabolické přeměny v přírodě probíhají dokonale a bez chyb. Ve skutečnosti však vznikají malá množství chybných meziproduktů. Fosfatázy, které Sylva Neradová charakterizovala, dokáží hydrolyzovat chybné metabolity, které mohou při metabolické přeměně v buňce inhibovat důležité metabolické dráhy.

„Výsledky nás překvapily, protože ukázaly, že i patogenní kvasinky jsou vybaveny geny a enzymy, které mohou tuto roli plnit,“ říká vedoucí projektu RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické UPa a dodala: „Sylva si ocenění opravdu zaslouží. Její příchod změnil osud projektu, který už jsme měli skoro za ztracený. Díky ní vedl k zajímavým zjištěním.“

Ceny Česká hlavička se udělují od roku 2007. Jsou odvozeny od mateřského projektu Česká hlava, který pravidelně oceňuje osobnosti z oblasti vědy a techniky. Projekt Česká hlavička je zaměřen na středoškolskou mládež. Má podpořit nadané studenty v technických a přírodovědných oborech, zvýšit zájem mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjet u nich zájem o vědeckou kariéru.

Sylva Neradová není jedinou držitelkou ceny, která spolupracovala s Univerzitou Pardubice. Odborná porota soutěže České hlavičky v roce 2013 udělila Janu Hrabovskému 1. místo, jako laureátovi ceny Genus, za práci „Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku“. Hrabovský je nyní již studentem navazujícího studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Ještě jako student Gymnázia Josefa Ressla v Chrudimi pracoval na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pod odborným vedením prof. Ing. Tomáše Wágnera, DrSc. a Ing. Lukáše Střižíka, Ph.D.  

Mgr. Martina Macková
extrení redaktorka


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět