Děkan fakulty ocenil šest odvážných žen „Stříbrnou medailí za zásluhy“

29. 09. 2020

V rámci celosvětového dění ohledně situace kolem šíření koronaviru se akademičtí pracovníci a doktorandi Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice rozhodli pomoci při testování vzorků indikovaných pacientů na COVID-19. Do realizace se zapojili už na jaře společně ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje. Zhoršující se epidemiologická situace po letních prázdninách s návratem dětí a mládeže do škol vedla k tomu, že testovací pomoc s 50 vzorky denně je i tak přínosná, i když testování probíhá manuálně se základním přístrojovým vybavením, neboť podaný grant pro modernizaci testovacího pracoviště v biologické smyčce BSL-3 nevyšel.

V čele testovacího týmu stojí zkušená vědkyně Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D., která celý tým nejen propojila, ale i zorganizovala nezbytné přípravy k restartu speciální laboratoře BSL-3, která je zcela samostatnou „buňkou“ v budově FChT. Celý realizační tým zastřešuje vedoucí Katedry biologických a biochemických věd prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

V návaznosti na obětavé nasazení šesti žen testovacího týmu jak v jarních, tak v podzimních měsících se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl ocenit tyto pracovnice „Stříbrnou medailí za vynikající práci pro fakultu“. Společně s medailí si odnesly i Pamětní list.

Testovací tým je smíšený, tvoří ho tedy Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D., dále 3 laboratorní pracovnice Bc. Renáta Čukanová, Bc. Ivana Fousová a Jana Kňavová. Tým obohatily také dvě studentky doktorského studia Mgr. Nikola Mannová a Ing. Lucie Michalcová, pro které je zapojení do testování neocenitelnou zkušeností na počátku jejich vědecké dráhy.

„Stříbrné medaile“ byly předány v rámci uspořádání Vědecké rady dne 23.9. v posluchárně C1 a nutno podotknout, že oceněné jsou první, které nový typ medaile obdržely.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a do další práce jim přejeme především mnoho zdraví, úspěchů a osobní spokojenosti!

 

Medaile byla vydána k 70. výročí vysokého chemického školství v Pardubicích, na což symbolicky odkazuje její rubová strana, které vévodí dominanta města – Zelená brána. Nechybí ani znak města, který tvoří polovina stříbrného koně, zde vyobrazeného v erbovním reliéfu. Je to znak pánů z Pardubic, doložený již ve 14.století. Město tento erb používá již od poloviny 16.století. Podle staré erbovní pověsti získal tento znak legendární rytíř Ješek z Pardubic při obléhání severoitalského města Milána v roce 1158. Výjev mimo jiné zobrazil podle návrhu Mikoláše Alše sochař Bohumil Vlček na západním průčelí Zelené brány.

Po okraji medaile je uveden nápis instituce – Univerzity Pardubice. Medaile má hmotnost 1 unce a je zhotovena z ryzího stříbra. Vznikla v dílně českých medailérů v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Patří mezi tzv. kolorované medaile, což připomíná na lícové straně „vlna“ v srdcové baňce ve fakultní barvě, symbolizující buď krev v srdci, nebo roztok manganistanu draselného v baňce. Propojení obou stěžejních oborů, které se na FChT potkávají (biologie – chemie) je tak symbolicky sjednoceno právě v tomto dnes již neodmyslitelném symbolu fakulty. Hlavním motivem na lícové straně je přehledný výřez z Periodické soustavy prvků, který je základním odrazovým můstkem pro studium všech oborů chemie. Nechybí ani logo fakulty včetně nápisu po okrajích. Pozorný čtenář si všimne i drobného symbolu na lícové straně medaile dole, což je lipový list, odkazující na symbol české státnosti. Oficiálně se stala lípa národním symbolem roku 1848 na všeslovanském sjezdu a byla navržena F. L. Čelakovským. Byla to reakce na tzv. frankfurtský sněm, kde byl jako symbol velkoněmectví zvolen dub. Lípa je dodnes symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou vůni, půvabnou korunu a vlídnému stínu. Lidé věřili, že dokáže odehnat zlé myšlenky. V mytologii byla lípa zasvěcena bohyni lásky, v křesťanství byla často spojována s Pannou Marií. Její dřevo je oblíbené pro řezbářství a pro svou měkkost.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět