Díky projektům má nejmladší fakulta univerzity špičkové laboratoře

30. 12. 2018

Fakulta elektrotechniky a informatiky oslavila v letošním roce deset let od svého založení. A symbolicky si nadělila nové laboratoře, jejich vybavení patří k těm nejmodernějším v republice. Během deseti let se proměnila nejen budova a její zázemí, ale také se akreditovaly nové a inovovaly již zavedené studijní programy.

S novým akademickým rokem začali studenti využívat zcela nově vybavené laboratoře. „Poskytují nejmodernější vybavení pro aplikace související s rychle rostoucími obory automatizace, informatiky a elektrotechniky, tedy obory, které jsou základními pilíři fakulty. Nakoupili jsme vybavení, které odpovídá trendům budoucnosti,říká děkan fakulty Zdeněk Němec.

Skvělé příležitosti k realizaci nápadů

Laboratorní zázemí je tak svým zaměřením určeno všem bakalářským a magisterským studijním oborům fakulty. Peníze, díky kterým došlo k modernizaci nových pracovišť, získala fakulta z projektu FUTURE, jehož celková výše byla 24 milionů. A právě znalost technologií blízké budoucnosti dává studentům a absolventům skvělou možnost pro realizaci svých nápadů a vynikající uplatnění v praxi. Do každé učebny se investovaly 4 miliony, kapacita v každé z nich je až dvacet pracovních míst.

Dalšími významnými projekty jsou ROOF4ICT a Modularity, jež byly v celonárodním porovnání kvality žádostí o projekty hodnoceny nejlépe. Jejich celková výše je 7 a 36 milionů korun. Nejnovější vybavení poskytne zázemí pro výzkum rádiových technologií, softwarové simulace síťových systémů a metod automatického řízení technologických procesů. „Zároveň s investicemi do laboratoří připravila fakulta inovovaný doktorský studijní program. Záměrem inovace je propojení všech odborných předmětů s využíváním nového vybavení, které odpovídá nejmodernějšímu zázemí výzkumně-vývojových firem,“ dodává děkan fakulty.

Studentů potřebuje fakulta stále více

Fakulta v letošním roce zaznamenala nárůst počtu přihlášek ke studiu. Množství absolventů však zdaleka nepokrývá dlouhodobý nedostatek elektrotechniků a informatiků na trhu práce, což je patrné i v Pardubickém kraji.  Přitom uplatnění i platové ohodnocení absolventů FEI je nadstandardní hned po jejich nástupu do zaměstnání.

Celkový počet studentů na technických fakultách v České republice stále klesá, Fakulta elektrotechniky a informatiky se ale snaží tento trend zvrátit. „Nepříznivé skoky v počtu studentů nebyly vyvolány jen demografickou křivkou, ale i tím, že se zpřísnila pravidla pro postup studentů mezi ročníky a změnila se také pravidla pro opakované zapsání do ročníku,“ vysvětluje děkan fakulty Němec.

Počet vysokoškoláků v prvním ročníku v letošním roce narostl. Zapsalo se 300 studentů. Nejvíce jich je z pardubického regionu, dále z okolí Hradce Králové a středních Čech. „Máme výborné studenty, ale pro úspěšný rozvoj oborů jich potřebujeme ještě více. S podnikáním nebo praxí mnohdy začínají už na vysoké škole. Stávají se z nich uznávaní odborníci a úspěšní mladí podnikatelé,“ říká děkan Němec.

Nový obor s praxí 260 hodin za semestr

S projektem FUTURE zažádala fakulta o nový studijní program Aplikovaná elektrotechnika, který je ve svém oboru jeden z prvních profesně zaměřených a jeho pevnou součástí je absolvování celosemetrální praxe v rozsahu 260 hodin. Pro realizaci praxe jsou sepsaná memoranda s firmami v Pardubickém kraji a student si může zvolit firmu na základě svého zaměření.

Fakulta posiluje spolupráci i na mezinárodní úrovni, a to díky podpoře významných evropských projektů. Velmi žádané jsou obory, které dlouhodobě souvisí s průmyslovým zaměřením regionu a fakulty. Jedná se především o radiotechniku, radarové systémy, vývoj prostředků pro automatické řízení a s těmito oblastmi propojený výzkum inteligentních systémů pro řízení dopravy.

Úspěšná zahraniční spolupráce

Fakulta elektrotechniky a informatiky rozvíjí spolupráci i s pomocí programu Erasmus+, vazby má například na nejstarší univerzitu v Jihoafrické republice – v Kapském městě, spolupracuje s indickými a indonéskými univerzitami, a to formou stáží a přednáškových pobytů. Propojena je i s italskými, německými či britskými vědecko-výzkumnými institucemi. Díky těmto kontaktům vznikají podklady pro publikační výstupy a pro rozsáhlejší mezinárodní projekty.

„Naším cílem je fakultu rozvíjet nejen jako výukovou, ale rovněž jako výzkumnou organizaci. Rádi bychom, aby se všichni naši pracovníci podíleli i na realizaci velkých projektů vědy a výzkumu,“ dodává děkan fakulty.  

Stručná historie fakulty

Předchůdce Fakulty elektrotechniky a informatiky byl Ústav informatiky Univerzity Pardubice, který byl založen v roce 2002. Fakulta tehdy využívala zázemí a učebny na Dopravní fakultě Jana Pernera, Fakultě ekonomicko-správní a Fakultě chemicko-technologické.  O rok později je ústav přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky a postupně se otevřely další bakalářské i magisterské studijní obory v oblastech elektrotechniky, informatiky a automatizace. První doktorský program se otevřel v roce 2009 – Informační, komunikační a řídící technologie.

V roce 2008 vznikla nová Fakulta elektrotechniky a informatiky, která se přestěhovala do nové budovy na nám. Čs. legií. Pomocí rozvojových projektů se investovalo do rekonstrukce budovy a prostorového zázemí a fakulta se začala postupně vybavovat. Rekonstrukce proběhla v letech 2009 – 2014. S novými výzvami v roce 2017 přišly nové projekty, které jsou zacílené na podporu a rozvoj všech stupňů studia a vědecko-výzkumné činnosti.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět