Docentka Jarmila Vytřasová získala Patočkovu medaili za mikrobiologii

4. 01. 2019

Hlavní výbor Československé společnosti mikrobiologické (ČSSM) předal v rámci odborného mikrobiologického semináře konaného 4. prosince v Praze Patočkovu medaili za zásluhy o českou a slovenskou mikrobiologii doc. Ing. Jarmile Vytřasové, CSc.  

Docentka Vytřasová se poprvé setkala s mikrobiologií při tehdejším studiu střední školy v Kroměříži, největší zkušenosti v tomto oboru pak získala, když pracovala jako vedoucí mikrobiologické a chemické laboratoře ve Východočeských mlékárnách v Pardubicích. Po studiu na Vysoké škole chemické v Pardubicích a studijním pobytu na katedře analytické chemie (do roku 1973) působila jako středoškolská profesorka na SOU Chrudim (1974-1992), tam také sbírala své první pedagogické zkušenosti. Současně studovala postgraduální pedagogické studium na VÚIS při ČVUT v Praze (1979-1981).

Když jí profesor Churáček z katedry analytické chemie nabídl, aby nastoupila jako odborná asistentka a pomohla se zavedením a vybudováním předmětu „Mikrobiologie“ v nově připravovaném oboru Hodnocení a analýza potravin, neváhala ani chvilku. V roce 1993 obhájila kandidátskou práci a v roce 2003 habilitační práci na téma „Detekce nežádoucích mikroorganismů v potravinách“.

Mnohé roky se věnovala přednášení i vedení laboratorních cvičení z mikrobiologie, vedla celou řadu bakalářských, diplomových a disertačních prací. Vychovala tak celou řadu odborníků, kteří pracují na nejrůznějších pozicích. Podílela se také na řešení mnohých odborných projektů (GAČR, TAČR, TANDEM, TIP, aj.) a své odborné obzory si otevírala i zahraničními pobyty a přednáškami. Mimo odborné práce se doc. Vytřasová podílela dlouhá léta na vedení Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.  

Docentka Vytřasová je členkou ČSSM od roku 1995, nadále je členkou ale i dalších odborných společností.  Paní docentce patří velká gratulace k získanému ocenění od všech kolegů a přátel a také přání pevného zdraví a stálého optimismu.

Ing. David Šilha, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd, FChT
Hlavní výbor ČSSM


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět