Dvě ceny Wernera von Siemense putují na Univerzitu Pardubice

1. 03. 2019

Dva studenti Univerzity Pardubice obdrželi 28. února na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli v Praze ceny Wernera von Siemense. Student Ondřej Mach si odnesl zvláštní Ocenění za překonání překážek při studiu a Simona Martinková získala ocenění za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce.

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense.

Zvláštní ocenění si odnesl student Dopravní fakulty Jana Pernera Ondřej Mach. Na cenu byl nominován Centrem Alma Univerzity Pardubice a domovskou fakultou. Student trpí velmi vzácným onemocněním, Robertsovým syndromem. Tato choroba způsobuje prenatální zpomalení, které působí deformace rukou i nohou. Kvůli svému tělesnému hendikepu je upoután na elektrický invalidní vozík, každý den musí překonávat nejrůznější překážky, a to jak v běžném životě, tak při studiu na vysoké škole. Jako dobrovolník působí v řadě organizací, jeho snem je využít znalosti získané studiem logistiky v pozici dispečera hasičského záchranného sboru.

Protože se jedná o cenu související s vysokoškolským studiem, určitě bych chtěl motivovat budoucí uchazeče o studium s doporučením nebát se jít si za svým snem. I když někdy je to opravdu dost těžké. A tím nemyslím jen fyzické bariéry, ale i další neviditelné nástrahy, například psychickou zátěž. Ta je někdy opravdu velká,“ řekl Ondřej Mach.

Na dopravní fakultě studuje obor Technologie a řízení dopravy: technologie a řízení dopravních systémů. Během studia úzce spolupracuje s Centrem Alma, které zajišťuje a zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro studenty se speciálními potřebami nebo hendikepem.

V kategorii Nejlepší disertační práce získala třetí místo Ing. Simona Martinková, Ph.D., společně se svým školitelem prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., současným rektorem Univerzity Pardubice. Disertační práce se zabývá studiem nukleace a růstu krystalů v chalkogenidových sklech.

„Jsem velmi rád, že jsem mohl vést odbornou práci vynikající studentky, která svými poznatky přispěla k dalšímu výzkumu a nadále bude působit jako vědecký pracovník na Fakultě chemicko-technologické naší univerzity,“ uvedl profesor Málek.

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Ceny společnosti Siemens se udělují od roku 1998. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců. Mezi oceněnými byli již v minulosti také studenti Univerzity Pardubice.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět