Exkurze na pracovišti pro měření antén

25. 05. 2019

Bezpečné řízení letecké dopravy je umožněno efektivní aplikací různých typů radarů v moderní letecké dopravě. V České republice existuje dlouhá sedmdesátiletá tradice výzkumu, vývoje a výroby radarů nejen pro leteckou dopravu, ale i další aplikace v dopravě a jiných odvětvích.

Studenti i pracovníci Univerzity Pardubice úspěšně spolupracují převážně s pardubickými podniky, vyrábějícími různé typy radarů, jak v rámci nejrůznějších projektů, tak i během prací na bakalářských, diplomových a disertačních pracích. To dokumentují jak desítky publikací, mnohdy s desítkami citací na Web of Science, popř. Scopusu, tak i absolventi pracující v těchto podnicích. Tato spolupráce na druhé straně umožňuje, aby se studenti velice záhy mohli v rámci exkurzí seznámit s vývojem, výrobou a testováním různých dílů a součástí radarů. To pochopitelně motivuje studenty při budoucí volbě studia i povolání.

Letiště používají letištní přehledové radary (Airport Surveillance Radar ASR) pro kontrolu letecké dopravy v okolí letišť. Přesné přistávací radary (Precision Approach Radar PAR) jsou radary navržené pro poskytování informace pilotovi letadla pro přistávání (v horizontálním i vertikálním směru), dokud se letadlo nedostane na práh přistávací dráhy. Dispečeři pozorují každou polohu letadla a vydávají instrukce pilotovi, který udržuje letadlo v příslušném kurzu a sestupové dráze během konečného přiblížení.

Sekundární přehledové radary (Secondary Surveillance Radar SSR), podobně jako radary, vysílají mikrovlnné impulsy k určení polohy cílů s využitím časového zpoždění „ozvěny“ ke zjištění vzdálenosti a pomocí směrovosti antény určí i úhlovou polohu. Zvláštní rys těchto systémů je to, že cíl při tomto procesu spolupracuje pomocí elektroniky na letadle, aby se zesílil přijímaný signál pomocí zesílení, změny frekvence, nebo kódování. Proto jsou vysoce přesné a spolehlivé.

Také poskytují určitou kapacitu pro přenos dat. Typicky se skládají z dotazovače a odpovídače. Dotazovače užívají zařízení podobné obvyklým radarům, tzn. vysílače, které vyvolají odpověď odpovídačů do přijímačů pro detekci a zpracování odpovědi. Odpovídače jsou aktivní zařízení, umístěná na pohyblivých cílech, i když se používají pevné odpovídače pro označení rizikových, navigačních, nebo kalibračních bodů. Existují i vojenská zařízení pro rozlišení mezi spřátelenými a nepřátelskými systémy. Všechny systémy mají podobný tvar signálů a sdílí stejné frekvence (1 090 MHz pro dotaz a 1 030 MHz pro odpověď). Polarizace je vždy vertikální.

Jedna z exkurzí byla 15. května 2019 v Bezděkově na značně specializovaném externím pracovišti pro měření radarových antén firmy Eldis, Pardubice. Studenti DFJP a FEI měli možnost se seznámit jak s měřicím zařízením, tak i s měřenou anténou pro SSR. I když tato konkrétní anténa byla pro sekundárné radar, určený pro export do Číny, uvedený typ se ve značné míře vyváží do Indie a řady dalších zemí. Mimo měřenou anténu na věži pracoviště, měli studenti možnost vidět měřicí zařízení ovládané počítačem pro celou anténu v nejvyšším poschodí a měřicí zařízení pro jednotlivé díly včetně rozvodného vedení typu „strip-line“ v přízemí. Současně byla vidět pomocná věž ve vzdálenosti 1,2 km pro dálkově ovládané vysílací (popř. přijímací) antény.

Pracoviště umožní automatické měření nejrůznějších typů antén v kmitočtových pásmech od 1 do 12 GHz, pro dálkově nastavitelnou polarizaci ve vysílacím i přijímacím režimu nejen pro SSR, ale i různé přehledové radary ASR pro kontrolu letecké dopravy a přesné přistávací radary PAR (včetně antén s fázovanými řadami).

TEXT: Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc./ FOTO: Dr. Čermák


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět