Fakulta chemicko-technologická má zájem o studenty z Vietnamu

27. 04. 2019

Vietnamští studenti nejsou na Fakultě chemicko-technologické žádnými nováčky. Zatím poslední doktorand Dai Long Vu obhájil ve studijním programu Analytická chemie v roce 2013. To chce nyní fakulta změnit a přilákat do Pardubic více vietnamských studentů. Její zástupci proto nedávno vyrazili na návštěvu severního Vietnamu.

Cestu pro pardubickou delegaci přitom naplánoval jeden z absolventů pardubické chemie. Ing. Le Duy Ky, CSc., absolvoval na tehdejší VŠChT Pardubice v roce 1977 se specializací Analytická chemie. Nyní se dlouhodobě angažuje v přípravě vietnamských studentů pro studium v ČR a prostřednictvím Study & Work Ltd. zprostředkovává odborné stáže a výměny pracovníků např. školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví.

Zapojení pěti univerzit

Díky němu trojice zástupců naší fakulty jednala na chemických fakultách hned pěti univerzit v Hanoji. Kromě nich zavítali zástupci i do společného vzdělávacího střediska ve Vietnamu, které zajišťuje výuku češtiny, a na tamní gymnázium. Nejčastěji tu diskutovali o možnostech studia na pardubické FChT, výměně studentů a vědecko-výzkumné spolupráci. Řeč přišla na charakterizaci účinných složek rostlinného materiálu, potraviny, hnojiva a jejich dotace stopovými prvky, paliva a biopaliva, znečištění vod a sedimentů a další témata. Také se zúčastnili zahájení projektu zaměřeného na spalování biomasy, jehož spolupříjemcem je jedna z navštívených hanojských univerzit.

Návštěva velvyslance

Jednotlivá setkání završila návštěva zástupce velvyslance ČR. Detailně ho seznámili s obsahem vietnamské mise, mechanismem získávání víz do ČR a možností vyslat vietnamské studenty na právě připravovanou Summer School 2019 – „Life is Chemistry“. Té se letos v létě zúčastní několik studentů z University of Danang, kam se pardubická delegace následně přesunula. Domluvili zde nejen možné formy spolupráce, zapojení obou fakult do projektu Erasmus+, ale současně podepsali dodatek o vzájemné spolupráci mezi chemickými fakultami. Tu před dvěma lety stvrdil podpisem memoranda o vzájemné spolupráci dokonce sám rektor naší univerzity a převzal garanci.

Setkání s vietnamskými absolventy

Začátek úspěšné spolupráce s Vietnamem přitom Fakulta chemicko-technologická datuje již do druhé poloviny minulého století. Tehdy na VŠChT Pardubice studovaly desítky vietnamských studentů ve všech typech studia. Kontakty mezi absolventy a fakultou však trvají dodnes. Důkazem je milé setkání během poslední návštěvy v Hanoji, kam na neformální večeři přišlo 11 absolventů a bývalých spolužáků.

Prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
Katedra analytické chemie FChT

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět