Fakulta ekonomicko-správní jednala o spolupráci s kanadskými univerzitami

7. 01. 2019

Děkanka Fakulty ekonomicko-správní Romana Provazníková a proděkan pro studium Zdeněk Brodský navštívili na konci listopadu a začátku prosince vybrané kanadské univerzity, aby zde jednali o možnostech spolupráce.

Jejich cesta začínala na Business Faculty na Université de Moncton, kde se setkali s děkanem Sébastienem Deschênesem a proděkankou Izold Guihurovou. Na programu jednání bylo prohlubování vztahů a možnosti další spolupráce zejména mezi akademickými pracovníky obou fakult a případné výměny studentů ze všech oborů naší fakulty. 

Navštívili také fakultu ze stejné univerzity Faculty of arts and social sciences, kde rovněž jednali s proděkanem Jean-François Thibault o možnostech případné spolupráce, zejména v oblasti ekonomie a veřejné správy.

Na další schůzce je očekával Pierre-Marcel Desjardins, ředitel School of Higher Public Studies, se kterým projednávali možnosti vědecké spolupráce a další spolupráce při přípravě projektů. Diskutovali o zapojení FES společně s tímto pracovištěm na přípravě dalšího projektu podobnému projektu „Empowering Regional Development and Innovations (ERDI), který skončil v prosinci 2018. Pan ředitel byl členem řešitelského týmu projektu ERDI. Dalším bodem, který je inspirativní a může být zdrojem další spolupráce nejen pro FES, jsou zkušenosti tohoto pracoviště s přípravou a s dvouletou realizací studijního programu Health Management.

Během své cesty navštívili také Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) v Monctonu. Po prohlídce kampusu představovali kanadským studentům v krátké prezentaci Českou republiku. Na programu nechybělo ani jednání se zástupci CCNB, Liane Roy, ředitelkou a Marii-France Doucet, zodpovědnou za styk s veřejností. Hlavním tématem byla spolupráce a příprava možné výměny studentů mezi univerzitami.

Univerzita CCNB sídlí i v dalších městech  provincie New Brunswick, proto delegace navštívila pobočku v Barthurstu. I zde přiblížili místním studentům Českou republiku a pokračovala v jednáních. „Cesta byla nad očekávání úspěšná. Uskutečnila se díky zapojení naší fakulty do projektu ERDI, kterého se zúčastnili i kanadští partneři. Výsledky jednání budou sloužit k další prohloubení spolupráce,“ dodává k cestě děkanka.

Prvním konkrétním krokem je návštěva studentky Isabelle Cormier ze CCNB, která na FES přijela hned na začátku ledna na měsíční pracovní stáž. CCNB má v rámci osnov kladen velký důraz na praktickou stáž studentů (ať již u konkrétních podniků a institucí v Kanadě, nebo na partnerských univerzitách a to i v Evropě).

„Studentka bude po dobu svého působení na FES spolupracovat zejména s garanty bakalářských studijních programů zaměřených na informatiku, s cílem provést podrobnou rešerši a komparaci studijních plánů a curriculum předmětů,“ přibližuje působení studentky děkanka Provazníková.  

FES tyto programy nabízí i v anglickém jazyce, což je pro partnerské pracoviště CCNB velmi zajímavé. Rešerše podobně zaměřených studijních programů obou fakult a jejich shody je prvním krokem k možnému podpisu smlouvy na základě, které by studenti CCNB mohli část svého studia absolvovat v anglicky vyučovaných studijních programech na FES.“

Text a foto: Mgr. Pavla Truncová
Oddělení vnějších vztahů a rozvoje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět