Fakulta se zúčastnila vzdělávacího veletrhu v Číně

7. 11. 2019

V polovině října zastupovaly Univerzitu na pracovní cestě v Číně děkanka FES Romana Provazníková, koordinátorka fakulty pro zahraniční studium Jana Pekařova a vedoucí Mezinárodního oddělení Univerzity Monika Vejchodová. Představily naši univerzitu a fakultu na vzdělávacím veletrhu na dvou místech v Číně, navštívily partnerské univerzity a setkaly se s českým velvyslancem.

Po příletu do Pekingu navštívily partnerskou univerzitu Hebei University, která se nachází přibližně 250 km od hlavního města. Zde se setkaly s děkankou School of Management a dalšími akademickými pracovníky této fakulty, s nimiž zejména zástupkyně FES diskutovaly o možné výměně studentů a akademických pracovníků, o vědecké spolupráci a zejména možnosti příprav společných double degree studijních programů, v rámci kterých by bylo možné rozšířit spektrum platících studentů na FES. Kromě ekonomické fakulty se setkaly i se zástupci School of Electrical engineering a vedoucím oddělení mezinárodních vztahů na této univerzitě. Další den navštívily Beijing Technology and Business University (BTBU) přímo v Pekingu, kde se setkaly s představitelkou School of Economics a zástupci oddělení mezinárodních vztahů. Další navštívenou univerzitou byla Southwest University of Science and Technology (SWUST), která se nachází nedaleko města Chengdu v centrální Číně. Setkání se uskutečnilo s prezidentem Univerzity, s děkanem a proděkanem School of Management. Z této univerzity již na FES působí jeden pracovník na postdoktorské pozici a v bakalářském studiu je jedna studentka.  

Kromě přímých návštěv univerzit a fakult se v Pekingu účastnily semináře pro reprezentanty českých vysokých škol pořádaného českým velvyslanectvím v Pekingu a setkaly se zde s českým velvyslancem Vladimírem Tomšíkem.

Naše Univerzita letos poprvé měla zastoupení na vzdělávacích veletrzích mimo hlavní město - ve městě Guanghzou na jihu Číny a ve městě pand – Chengdu. Cílem bylo představit naši univerzitu a naši fakultu a propagovat studijní programy v anglickém jazyce.  Kromě setkávání se studenty z čínských škol se zde setkaly i s reprezentanty jiných čínských univerzit, například Jilin International Studies Univerzity z provincie Changchun, se kterou má podepsané partnerství Pardubický kraj.

Přesto, že program cesty byl velmi náročný, v jediném volném dnu zbyl čas na navštívení pověstného Zakázaného města. Sídlo císařů, vybudované za dynastie Ming v 15. století, které uchvacuje tisíce návštěvníků denně a náměstí Nebeského klidu v Pekingu.

„Čína je velká země, velmi rychle se zde rozvíjí a bohatne střední třída, která hledá pro své to potomky kvalitní vzdělání v zahraničí. Naše fakulta má potenciál jim toto vzdělání nabídnout. Proto je důležité spolupracovat s čínskými univerzitami a hledat cesty, jak čínské studenty získat“. Dodává k cestě děkanka Provazníková.

Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět