Filologická konference poskytla prostor i začínajícím vědcům

2. 12. 2018

Na začátku listopadu hostila Univerzita Pardubice 14. ročník mezinárodní konference In & Outside the Frame, kterou tradičně pořádá Katedra anglistiky a amerikanistiky. Moderní prostory Filozofické fakulty poskytly zázemí pro diskuze badatelů a akademiků, kteří zkoumají anglofonní prostředí z pohledu literární vědy, kulturních studií, lingvistiky a didaktiky.

Multidisciplinární charakter konference předznamenala úvodní přednáška, v níž Nora Hämäläinenová, členka Centra pro etiku a docentka Helsinské univerzity, konfrontovala se současnými filosofickými měřítky morálky a etiky významného tudorovského státníka Thomase Cromwella, jehož osobnost pro fikční svět oživily romány britské autorky Hillary Mantelové.

Také v následujících tematických sekcích se příspěvky pohybovaly napříč epochami i kontinenty. V oblasti literárních a kulturních studií se prezentující vydali z raně novověké Anglie přes současné Řecko a arabsko-americkou literární komunitu až do postapokalyptického a posthumanistického bezčasí, lingvisté a didaktikové zkoumali roli angličtiny jako komunikačního nástroje v rukou nerodilých mluvčích.

Nedílnou součástí konference byla pak sekce vyhrazená pro mladé začínající vědce z doktorských studijních programů. Účastníci konference mají možnost publikovat výsledky svých výzkumů v recenzovaném periodiku Katedry anglistiky a amerikanistiky American and British Studies Annual a stejně jako další zájemci o sdílení vědeckých výstupů jsou již teď srdečně zváni na půlkulatý, 15. ročník konference plánovaný na rok 2020.

Mgr. Eva Nováková
Katedra anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět