Kandidátem na děkana Fakulty ekonomicko-správní je Jan Stejskal

19. 11. 2019

Od ledna povede Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nový děkan. Volba členů Akademického senátu včera rozhodla, že by se jím měl stát devětatřicetiletý doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Odborník na ekonomii se dlouhodobě zabývá veřejnou a regionální ekonomií a soustřeďuje se na problematiku inovací a efektivnosti ve veřejném sektoru. 

 „Chci, abychom byli fakultou, kterou tvoří přirozeně spolupracující lidé. Ti vytváří prostředí pro kvalitní výuku a výzkum. Fakulta musí mít jasnou strategii rozvoje, na jejíž tvorbě i naplňování se aktivně podílí všichni pracovníci i zástupci studentů,“ uvedl doc. Jan Stejskal, jehož vizí je vést fakultu se silnou kulturou založenou na kvalitě, spolupráci a respektu s jasnou strategií rozvoje.

V rámci výuky je podle budoucího děkana třeba se zaměřit na podněcování studentů ke kritickému a kreativnímu myšlení, nacházení vlastních řešení a jejich obhajobu. Jen kvalitní výuka přispívá k dobrému uplatnění studentů v praxi. Doc. Jan Stejskal nastoupí do nové funkce poté, co ho jmenuje rektor Univerzity Pardubice. Na postu vystřídá po čtyřech letech současnou děkanku doc. Ing. Romanu Provazníkovou, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní je druhou nejstarší ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v roce 1991 a ve více než dvacítce oborů na ní studuje asi 1 800 studentů.

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (1980)

  • Působí v Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
  • Vyučuje předměty z oblastí veřejné ekonomie, ekonomiky veřejného sektoru a veřejných služeb.
  • Dlouhodobě se zabývá veřejnou a regionální ekonomií, soustřeďuje se na problematiku efektivnosti, konkrétně na teorii statku kolektivní spotřeby (problém hodnoty veřejné služby a efektivnost veřejných politik v tvorbě inovací veřejných statků a služeb s vlivem na ekonomicko-sociální rozvoj).
  • Je autorem mnoha monografií a desítek publikací v časopisech a mezinárodních vědeckých konferencích.
  • Je předsedou Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  • Společně s kolegou Petrem Hájkem jsou v Česku prvními experty, kterým vyšla odborná monografie v prestižní řadě Advances in Spatial Science světového vydavatelství Springer Publishing. V této řadě jsou publikovány knihy nejvýznamnějších specialistů v oblasti regionální a veřejné ekonomie.

TEXT: Martina Macková 
 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět