Kandidátem na děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky je opět Zdeněk Němec

30. 01. 2020

Fakultu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice povede i další čtyři roky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. O tom, že se stal znovu kandidátem na děkana, dnes rozhodli členové akademického senátu fakulty. Pokud dvaačtyřicetiletého odborníka na rádiové komunikační systémy jmenuje do funkce rektor univerzity, začne své nové funkční období 15. dubna.

„Chtěl bych se zaměřit na posilování kvality studia. Dále chci významně posílit mezinárodní spolupráci ve vědě a vzdělávání a dosahovat národně i mezinárodně srovnatelných výsledků,“ říká znovuzvolený děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. Cílem děkana Němce je jednoznačná profilace fakulty. Soustředit se chce především na oblast vzdělávání a na zkvalitnění výzkumu v aplikací elektroniky a informatiky. Posílením spolupráce s podniky a institucemi, hodlá dosáhnout lepších aplikačních výsledků.

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., (42 let)

Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru Dopravní infrastruktura – Elektrická zařízení v dopravě (2000), získal titul Ph.D. ve studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura – elektrotechnika (2007). Ve své pedagogické a vědecké práci se zabývá rádiovými komunikačními systémy, šířením signálu a zpracováním signálu a dat v radarových systémech. V těchto oblastech se věnuje i řešení vědecko‑výzkumných projektů na národní i mezinárodní úrovni s důrazem na spolupráci s aplikační sférou. Je členem mezinárodní neziskové profesní organizace usilující o vzestup technologie související s elektrotechnikou IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a také aktivním členem technických a recenzních výborů mezinárodních konferencí. Výsledky své práce pravidelně publikuje jako autor nebo spoluautor v odborných časopisech a na vědeckých konferencích. Podílí se na naplňování bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami. Je ženatý a má dvě děti. K jeho zálibám patří turistika, sport, hudba a poznávání všeho zajímavého.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, na níž studuje přes 500 studentů, je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Nejmladší fakulta vznikla z původního Ústavu informatiky, který se postupně rozšířil s akreditovaným studijním programem na Ústav elektrotechniky a informatiky. Fakulta už 12 let vzdělává profesionály pro veřejný i soukromý sektor ve čtyřech studijních programech. Do praxe vysílá kvalifikované softwarové inženýry, programátory, odborníky na přenos signálu i správce sítě. Používá nejmodernější techniku a výuku propojuje s praxí. Studenti mohou už při studiu získat mezinárodně uznávané certifikované zkoušky, s nimiž snadno prorazí na trhu práce.

TEXT: Martina Macková/FOTO: Daniel Honc
 

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět