Kandidátem na děkana Fakulty filozofické je historik Jiří Kubeš

27. 05. 2019

Nového děkana získá na podzim Fakulta filozofická Univerzity Pardubice. Akademický senát dnes zvolil Jiřího Kubeše, který vede Ústav historických věd. Čtyřiačtyřicetiletého odborníka na raný novověk, dějiny habsburských panovníků a české i moravské šlechty vybrali do čela fakulty členové akademického senátu ze dvou kandidátů. Jiří Kubeš vystřídá k 1. listopadu prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.

„Je nutné výrazněji podpořit internacionalizaci vědy i výuky a zajistit, aby na vědecky výkonná pracoviště pravidelně přijížděli odborníci ze zahraničí. Klíčové je motivovat studenty k výjezdům a podpořit mimo výukové aktivity,‟ řekl nově zvolený kandidát na děkana docent Jiří Kubeš.

Jako kandidát na děkana nechce být přehnaně solidární a chce více ocenit nadstandardně výkonné akademické pracovníky. Je podle něj potřeba vyhledat a podpořit vznik vědeckých týmů na fakultě, aby se zvýšily šance na úspěch v různých grantových soutěžích. Prioritou je získat zahraniční projekt, protože momentálně fakulta neřeší žádný. Chtěl by, aby se studenti více propojili s životem na pracovištích a setrvali na oborech, protože po prvních ročnících končí příliš mnoho studentů. Za zásadní považuje výraznější zviditelnění fakulty na veřejnosti. Od toho si slibuje mírné zvýšení počtu studentů, na některých oborech jich má fakulta podle něj velmi málo.

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (* 1975)

Rodák z Pelhřimova je absolventem oboru učitelství dějepisu a anglického jazyka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také pokračoval v doktorském studiu až do roku 2006. Od roku 2000 působí na Univerzitě Pardubice, kde se také v roce 2011 habilitoval a kde od února 2019 vede Ústav historických věd na Fakultě filozofické. Čtrnáct let je členem Akademického senátu, který i jako předseda čtyři roky vedl. Specializuje se na dějiny raného novověku a zejména na dějiny habsburských panovníků, jejich dvorů, české a moravské šlechty a jejího životního stylu. Za 20 let v oboru publikoval šest monografií a skoro pět desítek domácích i zahraničních studií. Poslední kniha „V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740‟ vznikla z řešení grantového projektu Grantové agentury České republiky v roce 2018 a sepsal ji tým deseti historiků z Pardubic a Prahy pod jeho vedením. V posledních letech vystoupil na mnoha zahraničních konferencích a je jedním z výkonných redaktorů historického časopisu Theatrum historiae, u jehož vzniku v roce 2006 stál. Jeho studenti obhájili dvě doktorské, devatenáct diplomových a třicet bakalářských prací.

Fakulta filozofická je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v roce 2001 a studuje na ní více než tisíc studentů.


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět