Kavárna Universitas se opět otevřela. Mluvilo se o slunečních hodinách

15. 10. 2018

S novým akademickým rokem se otevřela také vědecká Kavárna Universitas. První z diskusních večerů nového zimního semestru se uskutečnil 9. října tradičně v kavárně Klubu 29. O slunečních hodinách přednášel přední odborník na gnómiku Miloš Nosek, který všechny přítomné seznámil s principem činnosti slunečních hodin.

Povídání o slunečních hodinách bylo v tomto akademickém roce první přednáškou v neformálním prostředí klubové kavárny v historickém centru města. Kavárna Universitas navázala na diskusní večery z minulého semestru a otevřela se již sedmým rokem. Miloš Nosek hned v úvodu připomněl základy astronomie a dále vysvětlil, proč je rozdíl mezi časem odečteným ze slunečních hodin a časem SEČ či SELČ v době platnosti letního času. Hovořil také o nezvyklých provedeních a typech slunečních hodin jak u nás, tak ve světě.

Pro Miloše Noska jsou sluneční hodiny dlouholetým koníčkem. Je to téměř třicet let, co se jimi zabývá. Navrhuje sluneční hodiny pro různá místa, poskytuje odbornou pomoc, podílí se na realizaci či restaurování a vzniku slunečních hodin. Patří také k nejuznávanějším odborníkům na gnómiku (nauku o slunečních hodinách) v České republice.

Ohlédnutí za přednáškami letního semestru

Květnová přednáška měla ve svém tématu také čas. Ale tentokrát z pohledu vnímání člověka. Jak člověk začal vnímat čas, jak se jej učil poznávat podle přírodních cyklů. Mluvilo se také o roli nebeských těles či kalendáři jako osobitém projektu, jeho účel a proměny. Slova se ujal RNDr. Jan Tomsa, původním povoláním astronom, který v současnosti působí na Ústavu biofyziky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V dubnu pak hovořil Mgr. Filip Grygar, Ph.D., z Katedry filosofie Fakulty filozofické naší univerzity o Nielsu Bohrovi, což byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle převratného výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence, teorii složeného jádra a rozvinul kapkový model jádra.

V únoru přiblížila osobnost Karla IV. z antropologického a historického hlediska Mgr. Lucie Stříbrná, PhD., z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické. Z kosterních pozůstatků jedince lze „vyčíst“ nejen způsob života, pohybové aktivity, stravovací zvyklosti, ale i prodělaná onemocnění a také úrazy.

V lednu pak mohli návštěvníci diskutovat o pojmu nacionalismus s PhDr. Adamem Horálkem, Ph.D., z Katedry sociální a kulturní antropologie Fakulty filozofické také naší univerzity.

Kavárna Universitas 

Jedná se o cyklus neformálních diskusních večerů s vědeckými osobnostmi propojujících akademický a veřejný život. Večery se konají pravidelně každý měsíc semestru již sedmým rokem v pardubickém kavárně divadelního Klubu 29 (v ulici sv. Anežky České v historickém centru města Pardubic). Vstup na večery s vědou mají všichni zájemci z široké veřejnosti volný. Hodinové přednášky s následnou diskusí jsou laděny do populárně naučného duchu a jsou velice oblíbené a hojně navštěvované.

 

Vědecká konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Je každoroční přehlídkou odborných prací žáků středních škol z celé České republiky již pět let. Mladí talentovaní lidé při ní na akademické půdě za přítomnosti svých vrstevníků, žáků základních škol, učitelů a akademiků prezentují své první vědecké práce.

 

Autor: Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět