Nová celouniverzitní publikace byla představena veřejnosti

19. 06. 2014

U příležitosti dvacátého výročí přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích na Univerzitu Pardubice vychází celouniverzitní publikace „Univerzita Pardubice a její budovy“. Slavnostní křest se uskutečnil za přítomnosti představitelů univerzity v březnu tohoto roku.

V kavárně Apatyka v Pardubicích na začátku března představil prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, novou celouniverzitní fotografickou publikaci, která přehledně mapuje stavební díla spojená s historií vysokého školství v Pardubicích. Soubor budov reprezentuje složitý vývoj univerzity, a navíc dokládá dynamický vývoj architektury a stavebnictví posledních dvou staletí.

Nová publikace zachycuje současné objekty, které slouží činnostem dnešní univerzity a jejích sedmi fakult, a to v nejrůznějších lokalitách Pardubic, kde sídlí šest fakult, a v Litomyšli, kde působí nejmenší univerzitní fakulta - Fakulta restaurování.

Publikace představuje rozmanitost architektury

Autorem fotografií v nové publikaci je pardubický fotograf Štěpán Bartoš. Zajímavé pohledy na univerzitní budovy a jejich zákoutí doprovázejí krátké historicko-architektonické texty Františka R. Václavíka: „Přehledná kolekce fotografií budov Univerzity Pardubice nám umožňuje vytvořit si představu prostorového rámce této vzdělávací instituce. Různorodá stavební díla postavená v průběhu pěti staletí však zároveň vybízí k obecným úvahám o architektuře a k srovnání dobových přístupů - vzdělávání jako funkce architektury klade totiž zcela zvláštní nároky na architekty a projektanty staveb,“ vysvětluje autor Václavík a dodává: „Kolekce je to různorodá, těžko bychom hledali nějaký spojující motiv. Naopak, nacházíme velkou rozmanitost architektonických přístupů - od klasicistních individualistických projektů s řemeslným detailem budov 18. a 19. století až po hi-tec stavební technologie 21. století.“

Univerzitní budovy jsou dokladem odlišného pojímání urbanismu

Díky publikaci mají zájemci možnost porovnávat stavby postavené za různým účelem, s různým prostorovým uspořádáním, jehož konverzí teprve vznikala místa vhodná pro výuku.Budovy jsou dokladem vývoje odlišného pojímání urbanismu a úlohy architektury v kulturně společenském klimatu své doby. „Srovnání dostává i rovina ideologická – co bylo zájmem stavebníků a stavitelů, aby jejich stavba reprezentovala před společností. Je to tedy příležitost vnímat architekturu jako prostředek k nahlížení dějin a širokých souvislostí, které výslednou podobu staveb ovlivňují,“ uzavírá František R. Václavík.

Publikaci vydala Univerzita Pardubice při příležitosti 20. výročí od přejmenování vysoké školy - přes čtyřicet let známé jako Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích - na Univerzitu Pardubice, což nastalo k 31. březnu 1994.

Publikaci lze zakoupit za 196 Kč v univerzitní prodejně odborné literatury v univerzitním kampusu nebo přes internetový obchod e-shop.upce.cz, příp. distribuci bude zajišťovat též společnost Kosmas.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka a mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět