Krajiny vzdálených světů Jaroslava Horálka

19. 06. 2014

Od 15. dubna do 4. června byla v Galerii Univerzity Pardubice k vidění výstava nazvaná Krajiny vzdálených světů. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen malby Jaroslava Horálka, ale i jeho fotogramy, které byly vystaveny vůbec poprvé.

Vestibul knihovny univerzity se zaplnil malbami, které pochází z tvorby akademického malíře Jaroslava Horálka a vznikly v 80. a 90. letech. Množství pestrobarevných obrazů zajímavě korespondovalo s fotogramy pracujícími především s černou. Horálek užíval ve své výtvarné tvorbě kvaše a pastelu, ale na některých obrazech je možné nalézt i akvarel. Těmito technikami zobrazoval poutníky na cestách, krajiny blízkých i vzdálených zemí, nálady zahalené v jejich vlastních barvách.

Barvy propůjčují dílům hravost

Horálkovy obrazy jsou jako barevná záplava. Jsou to pole mnoha odstínů, která se divoce překrývají a čáry řítící se různými směry. Autor se nebojí prázdných ploch a tahy štětce jsou na mnohých místech znatelné. Je v tom určitá hravost, ale zároveň syrovost. Každá malba má svou atmosféru, ať už jde o šedavé Skály v Ardéche, bělostná Křídla či siluetu Poutníka. Obrazy jako by po návštěvníkovi vyžadovaly, aby se na chvíli zastavil a zahleděl se. Výjevy pak před jeho očima začnou vystupovat.

Nenechte si ujít unikátní fotogramy

Poprvé byly jako součást tvorby Jaroslava Horálka vystaveny jeho fotogramy. Jedná se o experiment, který si malíř vyzkoušel náhodou díky fotografovi Jaroslavu Benešovi. Touto zvláštní technikou vytvořil autor schematické výjevy a postavy ukrývající se v kouři černé barvy. Horálek už se fotogramy nikdy více nezabýval.

O akademickém malíři Jaroslavu Horálkovi

Jaroslav Horálek se narodil v roce 1954 v Praze. Vystudoval SOŠV Václava Hollara a v roce 1974 nastoupil na Akademii výtvarných umění. Jeho díla jsou vystavována od 80. let v různých galeriích v České republice. Malíř zemřel v roce 1991 a výstava v Galerii Univerzity Pardubice byla  připomínkou toho, že by se v letošním roce dožil 60let.  

Marcela Benešová
studentka Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět