Ministr dopravy pokřtil monografii Dějiny československého železničního vojska

21. 10. 2014

Ministr dopravy Ing. Antonín Prachař si našel ve svém programu tři hodiny času, aby 12. září pokřtil monografii Dějiny československého železničního vojska autorů doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D., a doc. Ing. Radovana Souška, Ph.D. Kniha vyšla v den dvacátého výročí ukončení činnosti železničního vojska.

Monografie vznikala deset let na Dopravní fakultě Jana Pernera a Fakultě filozofické. Během těchto let autoři učinili dvakrát pokus, aby jejich výzkum a práce byly financovány Grantovou agenturou ČR, což se opakovaně, i přes vynikající posudky oponentů, nestalo, a tak vše realizovali samostatně.

Knihu doplňuje řada fotografií

Publikace je technicky provedena v reprezentativní kvalitativní podobě a vydal ji Nadatur. Monografie disponuje také více než 180 fotografiemi z různých období, a to již od dob československých legií, kterým byla technicky navrácena kvalita a dodána barevná hloubka, kterou snad nikdy neměly.

Tisk byl proveden etapovitě, aby všechny obrazové materiály vypadaly jednotně, protože byly fotografovány různými technickými prostředky poplatnými době během století. Texty i obrazové materiály se velkou měrou dotýkají města Pardubic, kde železniční vojsko od dob první republiky sídlilo a je nedílně spjato s historií Pardubic.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Oddělení technologie a dopravy DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět