Tlumočník americké vlády je i úspěšný fotograf

28. 11. 2014

Ve čtvrtek 30. října uspořádalo Jazykové centrum Univerzity Pardubice setkání s Michaelem Borkem, oficiálním tlumočníkem vlády USA.

V průběhu neformální besedy se studenty, akademickými pracovníky a zástupci vedení univerzity se Michael Borek zaměřil především na své profesní zkušenosti a osobní postřehy z oficiálních jednání s českými delegacemi, při nichž dle protokolu funguje jako „hlas americké vlády“. Kromě toho se podělil o zajímavé zážitky ze zákulisí příprav nejrůznějších setkání zástupců obou zemí.

Ukázky z tlumočnické praxe

V odpovědích na dotazy z publika prezentoval svůj vlastní pohled na práci tlumočníka, jednotlivé druhy tlumočení nebo způsoby přípravy na oficiální jednání.  Různými příklady ze své tlumočnické praxe ilustroval fakt, že práce tlumočníka znamená nejen perfektně ovládat příslušný cizí jazyk i mateřštinu, ale také dobře znát kultury daných zemí a umět je zprostředkovat.

Tlumočník i umělec

Michael Borekje nejen člověkem slova, ale také obrazu.  Svoje profesní působení dělí mezi tlumočení pro americkou exekutivu a tvůrčí práci - uměleckou fotografii. Dalším, neméně zajímavým tématem besedy s ním proto bylo jeho úspěšné uplatnění ve světě fotografie, které dokládá například fakt, že v roce 2011 kritik Louis Jacobson zařadil Borkovu samostatnou výstavu mezi deset nejlepších washingtonských výstav fotografie toho roku. V letošním roce uspořádalo jeho výstavu velvyslanectví ČR ve Washingtonu, v uplynulých třech letech byly jeho fotografie vybrány k výstavám v několika muzeích v USA.

PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.
Jazykové centrum UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět