Vyšla nová kniha o třetím odboji

10. 12. 2014

Ve Vydavatelství Univerzity Pardubice vyšla nová publikace historika Václava Vebera Třetí odboj – ČSR v letech 1948 – 1953.

Kniha navazuje na přechozí dílo autora Osudové únorové dny (NLN 2008) a zabývá se méně známou kapitolou novodobých československých dějin.

Popisuje aktivity protikomunistického odboje, který chápe jako aktivní činnost směřující k obnovení svobody a demokracie v naší zemi po únoru 1948.

Obhajuje a dokládá jeho existenci a legitimitu, odmítá občasné tvrzení, že třetí odboj neexistoval a že vše řídila neviditelná ruka Státní bezpečnosti. Snaží se dovodit, že Češi i Slováci nebyli pouze pasivními oběťmi komunistického násilí, ale že se dokázali i bránit, často i se zbraní v ruce.

Kniha je k dispozici jak v univerzitní prodejně odborné literatury, tak i v univerzitním e-shopu  https://e-shop.upce.cz.

 

Název: Třetí odboj ČSR v letech 1948 - 1953; Autor: doc. PhDr. Václav Veber, CSc.; Formát/vazba/počet stran: B5/ V2/ 374; ISBN 978-80-7395-786-5; Prodejní cena 188 Kč

Ing. Ivo Holava
vedoucí Vydavatelství UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět