Zámek Pardubice se zahalil do poezie a jazzu

28. 11. 2014

Studenti, akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci univerzity, kteří přijali pozvání Jazykového centra a přišli 30. října do Rytířských sálů pardubického zámku, si odnesli nevšední kulturní zážitek z Večera americké jazzové poezie.

Večer zahájil prorektor Univerzity Pardubice prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., který v úvodu přivítal autora programu prof. PhDr. Josefa Jařaba, CSc. Profesor Jařab je významný český amerikanista, literární historik a teoretik a překladatel.

Profesní dráha Josefa Jařaba

V současné době působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jejímž rektorem byl po dvě funkční období po r. 1989. Kromě jiného přednášel na několika univerzitách v USA, včetně Harvardovy.  Byl též rektorem Středoevropské univerzity v Budapešti a Varšavě a senátorem Parlamentu České republiky. Je autorem, spoluautorem nebo editorem několika desítek monografií, sbírek, antologií a dalších publikací.

Poezie inspirovaná jazzem

V průběhu večera provedl profesor Jařab publikum historií a vývojem jazzu a jazzem inspirované poezie v USA i v jiných zemích. Recitace překladů americké poezie a ukázek z děl českých básníků ovlivněných jazzovou hudbou se ujaly Dana Poláková a Gabriela Míčová, herečky předních pražských divadel.

Anglické originály včetně vlastní autorské tvorby zazněly v podání Stephana Delbose, amerického básníka, pedagoga a překladatele žijícího v Praze a působícího kromě jiného na Ústavu anglofonních literatur a kultur Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Interpretací převzatých i vlastních skladeb a jazzovou improvizací doplnili program představitelé pardubické jazzové scény Otto Ceral a Jiří Kožnar.

PhDr. Jitka Hloušková, Ph.D.
Jazykové centrum UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět