Koláže básnířky Bronislavy Volkové jsou k vidění na univerzitě

24. 11. 2014

Do 1. prosince tohoto roku je ve vestibulu univerzitní auly k vidění výstava koláží profesorky slavistiky, básnířky a překladatelky Bronislavy Volkové. Sama autorka se na začátku listopadu účastnila slavnostní vernisáže a přítomným posluchačům přečetla několik svých básní, které tematicky korespondují s její výtvarnou tvorbou.

Vernisáž české rodačky, která nyní žije v USA a působí na Indiana University v Bloomingtonu, se uskutečnila 4. listopadu  ve vestibulu auly Univerzitního konferenčního centra. Bronislavu Volkovou přivítalo početné publikum, složené zejména z řad studentů, a uznávaná profesorka příznivcům svého literárního díla a výtvarného umění osobně představila koláže i básně formou komentovaného čtení.

Autorka navštívila Pardubice v tomto roce již podruhé: „Univerzita Pardubice a jmenovitě katedra literární kultury a slavistiky se jeví jako velmi aktivní, progresívní a zajímavá instituce, navštívila jsem ji jako účastnice konference o česko-americkém exilu v červnu 2014, kterou pořádal The Comenius Academic Club spolu s Fakultou filozofickou,říká profesorka slavistiky Bronislava Volková.

Spolupráce s katedrou literární kultury a slavistiky

Ještě před samotnou prezentací autorčina díla si úvodní slovo vzal děkan Fakulty filozofické profesor PhDr. Petr Vorel, CSc. Po něm krátce promluvili o výstavě a představili profesorku Volkovou PhDr. Ivo Říha, Ph.D. a docent PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Bronislava Volková je s námi oborově spřízněna ve více ohledech. Jednak je profesorkou slavistiky a zároveň se, vedle výtvarného díla, dlouhodobě věnuje i literární tvorbě,“ vysvětluje vzájemnou spolupráci vedoucí katedry literární kultury a slavistiky PhDr. Ivo Říha, Ph.D. a dodává: „Možnost uspořádat výstavu koláží Bronislavy Volkové bylo pro nás velkou poctou a potěšením zároveň.“

Tato výstava je prozatím největší výstavou Bronislavy Volkové a Univerzita Pardubice je po pražském knihkupectví Academia jejím druhým sídlem. Expozice obsahuje na šedesát obrazů shromážděných v 21 panelech.

Koláže mají snový a surrealistický charakter

Tvorbu profesorky Volkové ovlivnil významný kolážista Jiří Kolář.  Po setkání s ním si uvědomila, že kolážní činnost koresponduje s její prací verbálně. V Bloomingtonu měla příležitost se přiučit základním technikám a začala tak své básně kombinovat s kolážemi.

Její koláže obsahují stejně jako v poetismu představy umělých krajin, ovšem s tím rozdílem, že její koláže jsou doplněny titulem, jenž dodává obrazům jistou pointu a vyzývá diváka k zamyšlení. Její práce s kolážemi je experimentální a nezávislá na slovesné tvorbě, avšak některé koláže jsou s ní naopak úzce propojeny. Hlavním tématem koláží Bronislavy Volkové je srovnávání přírodního světa se světem lidským.

Profesorka Volková nabízí své koláže a jinou výtvarnou práci na výstavách v Evropě i v Americe, též ve formě projekcí během svých čtení poezie a multimediálních představení. V neposlední řadě své výtvarné práce používá jako ilustrace vlastního básnického díla i díla jiných autorů.

Lucie Marešová
studentka FF, praktikantka zpravodaje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět