V prostorách univerzity jsou vystaveny obrazy na motivy historických divadelních kulis

12. 12. 2014

Do 19. prosince je ve vestibulu univerzitní auly k vidění výstava obrazů na motivy sudslavských historických divadelních kulis, které usilují o zápis do Centrální evidence sbírek. K tomu má napomoci právě probíhající výstava na akademické půdě Univerzity Pardubice.

Kulisy byly nalezeny na půdě, dnes již bývalé fary, kde ležely skoro šedesát let bez povšimnutí. Jde o soubor sudslavských divadelních kulis, který čítá 86 kusů a tvoří 6 kompletních divadelních scén, ty představují džungli, hrad, les, zámek, vesnické stavení a skály.

Během loňského podzimu zatím byly zrestaurovány tři kulisy, zobrazují vesnické stavení, venkovské malované skříně a trávník (popředí). Autoři jsou neznámí a vznik se datuje nejspíše k 20. – 30. letům 20. století a jsou malovány temperou na plátno a dřevo. Ve vestibulu univerzitní auly jsou vystaveny ve formě deseti barevných velkoformátových panelů, na kterých jsou graficky zachyceny.

Stálá expozice kulis je umístěna v reprezentativních prostorách bývalé sudslavské fary. Jde o částečný výběr vzhledem k jejich stavu poškození a velkým rozměrům pláten. Ostatní divadelní kulisy stále čekají na zrestaurování. O to usiluje i občanský spolek Genius loci Sudslava o.s., které podporuje obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany kulturních památek a kulturních hodnot včetně dalších aktivit na území obce Sudslava v Pardubickém kraji.

Skupina studentek z Fakulty restaurování provedla dokumentaci

Výjimečnost sudslavských divadelních dekorací je v jejich dochované celistvosti jako unikátní sbírky. V rámci českého venkova nemají většího srovnání,“ dodává majitel divadelních kulis Mgr. Tomáš Zaplatílek. Ten v roce 2011 kontaktoval Fakultu restaurovaní Univerzity Pardubice v Litomyšli. Ve spolupráci s Mgr. art. Veronikou Kopeckou složili skupinu sedmi studentek, které pod dohledem asistentky BcA. Petry Janské provedly podrobnou dokumentaci divadelních kulis.

Na konci roku 2011 studentky prezentovaly šest zpráv, v nichž popsaly jednotlivé scény a míru jejich poškození. Tato dokumentace posloužila jako podklad pro žádost o dotace. Restaurování třech kusů dekorací finančně podpořila Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2013. Na projekt dále přispěl v roce 2014 Státní fond kultury České republiky.

Marie Csöszová
studentka FF, praktikantka zpravodaje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět