Restaurovaná díla na papíře jsou k vidění v Domě U Jonáše v Pardubicích

21. 09. 2015

Ve středu 9. září byla v Domě U Jonáše v Pardubicích zpřístupněna veřejnosti výstava grafické tvorby a restaurovaných děl na papíře ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích. Společný projekt Fakulty restaurování Univerzity Pardubice a pardubické galerie představuje práce akademiků a studentů Fakulty restaurování.

Na výstavě v Domě U Jonáše je prezentován výběr z dvaceti čtyř restaurovaných prací různých technik na papírových podložkách, převážně maleb a pastelů. Zároveň představujeme grafickou tvorbu specializovaného pracoviště Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování v Litomyšli, kterou vede akademik MgA. Lukáš Tůma,“ uvádí k  výstavě vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech akademický malíř Josef Čoban, jeden z iniciátorů výstavy v pardubické galerii. 

Výstava připomíná deset let fakulty a její propojení s krajským městem

Jednou z činností zmiňovaného litomyšlského Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování UPa je výuka všech grafických technik jak v teorii, tak i v praxi (tisky z výšky, plochy a hloubky a kombinované techniky). Pochopení principů těchto technik je podmínkou pro odpovídající restaurátorské zásahy. 

K výstavě v úvodu promluvili rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., děkan Fakulty restaurování Ing. Karol Bayer, akad. mal. Josef Čoban, vedoucí Ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, PhDr. Hana Řeháková, ředitelka VČG a náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek. 

Na restaurování čtrnácti děl se podíleli i studenti fakulty

Návštěvníci mohou na výstavě zhlédnout díla Aloise Kalvody, Václava Špály, Františka Ronovského, Svatopluka Máchala, Emila Artura Pittermana – Longena, Jiřího Vopršala, Ludmily Jiřincové, Josefa Pešana, Josefa Haška, Jindřicha Mahelky, Eduarda Stavinohy, Jaroslava Otčenáška, Jaroslava Šmídry a Karla Součka.

O jejich restaurování se postarali jak akademičtí pracovníci, tak studenti fakulty: Mgr. art. Veronika Kopecká, Mgr. Petra Jánská, Iva Lukešová, Danica Čulenová, Dana Vlková, Zuzana Šaníková, Alena Fecskeová, Luisa Wáwrová, Zuzana Nohejlová a Jana Háková.

Kdo z návštěvníků vernisáže nechtěl pročítat detailní popisy a dokumentaci práce restaurátora na prezentovaných posterových sděleních, které doprovázejí originály zrestaurovaných děl, tomu přítomní restaurátoři z Litomyšle ochotně sami vysvětlili restaurátorské postupy aplikované na vystavovaných galerijních dílech. 

Výstavu je možné zhlédnout ještě po celý říjen

Společná výstava Fakulty restaurování a Východočeské galerie v Pardubicích je veřejnosti otevřena v Domě U Jonáše v Pardubicích až do 1. listopadu. Probíhá zároveň s výstavou Prostor a design a Architektura Pardubic – Winternitzovy mlýny.

Ing. Valerie Wágnerová
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Fakultou restaurování


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět