Galerie Univerzity Pardubice objevuje Hranice krajky

9. 10. 2015

Ještě po celý říjen a na začátku listopadu máte možnost zavítat do Galerie Univerzity Pardubice a obdivovat HRANICE KRAJKY. Naleznete zde krajky všeho druhu, které vytvořili pedagogové i studenti Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

„Výstava v Galerii Univerzity Pardubice patří nejenom dílům vytvořeným technikou tradiční paličkované krajky, ale například i technikou krajky tavené. Vystaveny jsou nejenom klasické, dvojrozměrné krajky, ale i krajkové objekty, krajkové miniatury a krajkou dotvořené oděvy. Autory vystavených prací jsou kromě pedagogů – profesorky Marie Vaňkové, docenta Vlastimila Vodáka, Bc. et Bc. Very Prášilové a Mgr. art. Alice Rathouské – rovněž jejich studentky,“ říká k instalované výstavě PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D., externí pracovník Univerzity Hradec Králové a ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

Šikovné ruce mají pedagogové i studenti z Univerzity Hradec Králové

K uměleckým oborům vyučovaným na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové patří rovněž s kulturními dějinami kraje úzce spjaté umění textilní a textilní tvorba. Od akademického roku 1996–1997 lze na fakultě studovat obor Textilní torba, v akademickém roce 2004–2005 k němu přibyl obor Uměleckořemeslné textilní disciplíny, obor zaměřený na zachování zanikajících textilních technik, jako je například paličkovaná krajka, ruční tkaní a další předtkalcovské techniky, výšivka.

Od akademického roku 2010–2011 je součástí výuky studentů oboru také oděvní tvorba, která zahrnuje navrhování oděvu a oděvních součástí s využitím tradičních uměleckořemeslných textilních technik.

Za svou práci získali i ocenění Zlatá palička

O přínosu oboru, schopnostech pedagogů, kteří obor garantovali, svědčí i skutečnost, že na VII. Bienále české krajky Vamberk (2015) získala vedoucí pedagožka oboru profesorka Marie Vaňková za soubor paličkovaných objektů z let 2012–2015, realizovaných Bc. et Bc. Verou Prášilovou, nejvyšší ocenění, Zlatou paličku. Další ocenění, zlatou paličku, získala studentka 3. ročníku oboru Uměleckořemeslných textilních disciplín Alice Bedrošová.

Výstava Hranice krajky je v pořadí již 89. výstavou otevřenou v Galerii Univerzity Pardubice. Krásu krajek i mrštné ruce jejich autorů můžete obdivovat až do 10. listopadu. 

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět