Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo stálou expozici mincí a medailí akademického sochaře Zdeňka Kolářského

2. 02. 2015

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a historikem profesorem Vorlem stálou expozici mincí a medailí významného českého sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského.

Kabinet mincí a medailí byl otevřen ve čtvrtek 29. ledna v numismatické expozici pardubického zámku.

60 let umělecké tvorby Zdeňka Kolářského

„Expozice zahrnuje reprezentativní ukázku autorova medailérského díla od šedesátých let 20. století do současnosti. Za více než šedesát let aktivní umělecké tvorby se autor svým dílem proslavil v Evropě i v zámoří, ale jeho tvůrčí kořeny jsou pevně spjaty s regionem východních Čech. Ve stálé expozici na pardubickém zámku tak mohou být vedle obecně známých prací Zdeňka Kolářského, jakými jsou například realizované návrhy našich mincí korunové měny, prezentována i jeho díla věnovaná jak mnoha významným osobnostem, institucím či obcím Pardubického kraje, tak i přímo městu Pardubice a Univerzitě Pardubice,“ přibližuje obsah expozice historik profesor Petr Vorel, děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, který otevřel nový kabinet společně s PaedDr. Marií Borkovcovou, ředitelkou Městského muzea v Lanškrouně, ve kterém je od roku 2005 zpřístupněna první stálá výstava mincí a medailí Zdeňka Kolářského.

Vernisáží přítomné provedl historik PhDr. František Šebek a umělce pozdravil a potěšení nad vznikem nového kabinetu vyjádřil i rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Dlouholetá spolupráce umělce s univerzitou

Tvorba mistra Kolářského, aktivního umělce, který letos na jaře oslaví 84 let, je spjata s řadou českých univerzit, pro něž vytvořil insignie, medaile či pečetidla. Patří do ní práce pro Slezskou univerzitu v Opavě, Matematicko-fyzikální fakultu, Filozofickou či Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a v neposlední řadě i realizace pro Univerzitu Pardubice. Počátek jeho spolupráce s Univerzitou Pardubice sahá až do roku 1999, kdy začaly vznikat jeho první návrhy medailí pro padesátileté výročí vysoké školy. V uplynulých patnácti letech tak mistr Kolářský navrhl pro univerzitu velkou bronzovou pamětní medaili, stříbrnou medaili za zásluhy „pro meritis“, sérii malých univerzitních i fakultních příležitostných medailí a razidlo univerzitní pečetě. Pro vestibul univerzitní auly v Pardubicích vytvořil v roce 2004 monumentální reliéf Arnošta z Pardubic, po němž nese největší přednášková síň univerzity své jméno.

V roce 2011 pak vydala Fakulta filozofická Univerzity Pardubice za významného přispění samotného umělce obsažnou celobarevnou monografii „Mezi orlem a pannou“ prezentující výběr z rozsáhlého autorského díla Zdeňka Kolářského.

I z tohoto důvodu, vzhledem k dlouholeté spolupráci umělce a Univerzity Pardubice, byla vernisáž nové stálé expozice mincovního a medailérského díla Zdeňka Kolářského prezentována jako první akce v rámci letošních oslav 65. výročí založení vysoké školy v Pardubicích.

Život a dílo Zdeňka Kolářského

Akademický sochař Zdeněk Kolářský (nar. 1931) je mistrem reliéfní plastiky a předním českým medailérem. Žije a tvoří v rodném Kostelci nad Orlicí, kam se v polovině devadesátých let natrvalo vrátil z pražské metropole. Rozsah jeho díla, jímž zaujímá významnou pozici mezi našimi medailéry, je přitom velmi široký a stopy po něm se dají vysledovat prakticky po celém světě.

Zdeněk Kolářský vystudoval železnobrodskou sklářskou školu, kde zprvu maloval a brousil sklo, poté pod vedením profesora Jana Černého zpracovával tavené sklo do forem, což byl tehdy ojedinělý postup při tvorbě skleněné plastiky. Tomu se věnoval i při studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Karla Štipla. Po absolutoriu se začal zabývat též volnou a propagační grafikou a tyto zkušenosti zdatného kreslíře a grafika mnohonásobně zúročil na své další tvůrčí cestě sochaře a medailéra.

V roce 1964 se umělec poprvé zúčastnil soutěže na pamětní minci vyhlášené Československou státní bankou a se svým návrhem hned zvítězil. Následovaly realizované návrhy jak oběžných korunových, tak pamětních mincí, obsáhlá je Kolářského medailérská práce pro mezinárodní výstavy poštovních známek Praga či další filatelistické výstavy u nás.

Jako autor rozsáhlé tvorby reliéfního umění vytvořil pro různá města nejen svého rodného kraje, pro různé události a příležitosti řadu děl – pamětních desek, plastik, reliéfů, plaket a medailí, jeho díla zdobí i významné pražské budovy a prostory. Samostatnou kapitolu tvoří umělcova dlouholetá spolupráce s řadou českých univerzit na vzniku insignií, medailí a pečetidel.

Nejčetnější položky v Kolářského díle představují realizace medailí, pamětních desek, volných plastik a bust významných osobností, návrhy medailí oslavil známé výtvarné, hudební i literární tvůrce, stejně jako představitele české i světové vědy.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět