Fakulta restaurování vydala novou knihu o památkách Kutné Hory

5. 10. 2015

Zajímavou publikací, která nabízí netradiční pohled na památky Kutné Hory, se může pochlubit Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Na obnově řady památek tohoto města se totiž podílel restaurátor a akademický pracovník Mgr. art. Jakub Ďoubal. Své zkušenosti popsal v knize Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla.

Kutná Hora a její okolí je z hlediska dochovaných kamenných památek mimořádně zajímavý region. Díky objevu stříbra ve 13. století a následnému prudkému hospodářskému růstu regionu bylo na malém prostoru vytvořeno množství mimořádných uměleckých objektů. Vzhledem k unikátnímu historickému vývoji a vlastnímu zdroji kamene – kutnohorskému vápenci – má péče o památky a restaurování v kutnohorském regionu celou řadu specifik.

V knize Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla shrnuje autor Mgr. art. Jakub Ďoubal své poznatky získané v průběhu restaurátorské i pedagogické činnosti i účasti ve výzkumu v oblasti technologie a technik restaurování. 

Autor publikaci rozdělil do dvou částí. „První zprostředkovává vědomosti, týkající se historie, restaurování a ochrany kamenných památek v regionu. Druhá část přibližuje restaurátorské akce, prostřednictvím nichž zachycuji poznatky shromážděné v průběhu restaurování vybraných památek, jako je Chrám sv. Barbory, sochy před jezuitskou kolejí, Kamenná kašna a další. Přesto, že kniha je tematicky zaměřena na Kutnou Horu a její okolí, informace v ní obsažené lze do jisté míry aplikovat i v obecné rovině při péči o kamenné památky v dalších regionech,' popisuje svou knihu Mgr. art. Jakub Ďoubal.

Knihu Kamenné památky Kutné Hory je možné zakoupit v univerzitní prodejně odborné literatury i prostřednictvím e-shopu za 185 Kč. Byla vydána díky projektu DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0268).

Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., působí jako vedoucí Ateliéru restaurování kamene na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice. K dnešnímu dni úspěšně realizoval několik desítek restaurátorských akcí. Kromě vlastního restaurování zajišťuje pro města, obce a soukromé osoby poradenskou činnost v oblasti péče o památky, restaurátorské průzkumy a odborné transfery sochařských uměleckých děl. Je spoluzakladatelem a aktivním členem o.s. Arte-fakt sdružení pro ochranu památek.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět