Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice zavítal v létě na festival do Wrocławi

23. 09. 2015

Dolnoslezská Wrocław hostila ve dnech 2. až 9. srpna 2015 již druhý ročník festivalu Singing Europe. Tento projekt navazuje na festivaly Śpiewający Wrocław i Śpiewająca Polska a je to vlastně jakási příprava na velké finále v příštím roce 2016, kdy se Wrocław stane hlavním městem evropské kultury. Chybět tu proto nemohl Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.

Setkání akademických sborů, zpřístupnění náročného repertoáru klasické oratorní a capellové tvorby mladým zpěvákům a také divákům a v neposlední řadě taktéž možnost spolupráce s umělci světového renomé – to vše spojuje hudební festival Singing Europe. Letos to byla vokální skupina Voces8 z Velké Británie, se kterou se představily všechny sbory na společném koncertě, ale hlavně britský dirigent Paul McCreesh, pod jehož vedením sbory provedly společně s Orchestrem NFM (Wrocławská filharmonie) velké oratorium Edwarda Elgara „The dream of Gerontius“, op. 38 (Sen Gerontiův – libreto napsal kardinál John Newman). Hlavní role Gerontia se poněkud autenticky zhostil tenorista Charles Daniels, v rolích Kněze a Anděla agonie barytonista Neal Davies a Anděla švédská mezzosopranistka Ann Halenberg.

Zahraniční akademické soubory reprezentoval VUS Pardubice

Festivalu se účastnily tři polské akademické sbory – Akademicki chór Politechniki Wrocławskej, Chór Uniwersytetu Śląskiego v Cieszynie „Harmonia“ a Chór Akademicky Uniwersytetu Warszawskiego a jako zahraniční host právě VUS Pardubice, tentokrát pod vedením asistenta šéfdirigenta Jakuba Pikly. Za celý týden sbory absolvovaly kolem 40 hodin zkoušek, převážně pod vedením dirigentky a umělecké vedoucí ESK Wrocław 2016, paní Agnieszky Franków-Żelazny, a workshopů s Voces8; samozřejmě také spoustu společných příjemných a „družných“ chvil, večerů a zajímavých setkání.

Oba závěrečné koncerty se konaly v nově postavené budově filharmonie (NFM) a byly tak vůbec prvními koncerty v tomto úžasném sále, jednom z největších v Polsku a Střední Evropě – kapacita 1800 diváků. Oba koncerty, které se uskutečnily v pátek 7. 8. (A capella s Voces8) i v sobotu 8. 8. (Sen Gerontiův), byly vyprodané.

Organizace festivalu byla perfektní 

Ohromný dík patří našim hostitelům, neboť nám připravili skvělé podmínky, zázemí, zkušenosti, zážitky a skvěle se o nás starali. Hlavní koordinátor projektu, pan Jarosław Irzyk a již zmíněná Agnieszka Franków-Żelazny a samozřejmě celý organizační tým, a také díky městu Wrocław, Dolnoslezskému Vojvodství a Ministerstvu kultury Polské Republiky, díky jejímž prostředkům se celá tato obrovská akce mohla uskutečnit v takovémto rozsahu. Nebojím se říci, že to byl velký úspěch, že jsme měli čest jakožto jediní zahraniční účinkující reprezentovat českou sborovou kulturu a že to byl pro všechny velký zážitek a obohacení, na které budou vzpomínat do konce svého (nebo alespoň sborového) života. Univerzitě Pardubice děkujeme za pomoc s přípravou notového materiálu i za propagační materiály, které obdržel každý zpěvák z Polských VŠ sborů a prvnímu náměstku hejtmana Pardubického kraje panu Ing. Romanu Línkovi, MBA za příspěvek na cestu.

Závěrem bych chtěl vzpomenout, že se jmény dirigentky Agnieszky Franków-Żelazny a panem Jarosławem Irzykem jsme se setkali již v roce 2013, kdy ČR navštívil Wroclawský sbor Medici Cantantes z Lékařské Univerzity ve Wroclawi, se kterým VUS provedl v ČR čtyřikrát VII. mši hlaholskou – ke cti českých patronů skladatele Jana Hanuše. Pardubické provedení zaznělo v Domě hudby o státním svátku Dne studentstva a účastníci tenkrát společně mj. zazpívali Českou státní hymnu u památníku Boje studentů za svobodu před knihovnou Univerzity Pardubice. 

Jakub Pikla
asistent šéfdirigenta VUS Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět