Vysokoškolský umělecký soubor zazpíval na koncertech k výročí upálení Mistra Jana Husa

14. 09. 2015

Letos uplynulo 600 let od upálení českého kazatele a reformátora Mistra Jana Husa. U této příležitosti se konala celodenní sborová koncertní – putovní akce. Zaměřovala se na kulturní, duchovní i morální odkaz jeho osobnosti. A Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice byl u toho.

Velkému zájmu posluchačů se letos těšila část projektu Mistr Jan Hus „Musica coniuncta omnia“, pořádaná Oblastním výborem UČPS Hradec Králové – Pardubice, zastupovaná předsedou Mgr. Jaroslavem Vávrou. Podpořilo ho také Ministerstvo kultury ČR. Letos se konal v pondělí 6. července v den šestistého jubilea upálení Mistra Jana Husa (cca 1370–1415) a během jediného dne zaznělo pět koncertů.

Koncertní pouť po východočeských obcích začala v Dvakačovicích

V 9:00 se uskutečnila slavnostní bohoslužba v evangelickém kostele v Dvakačovicích, obci asi 8 km východně od Chrudimi. Bohoslužbě předsedal pastor Duchoslav Ehmig, spolu s generálním vikářem Královéhradecké diecéze Mons. Josefem Sochou, a zpěvem ji doprovodil smíšený sbor Salvátor z Chrudimi. Poté, v 10:00, následoval společný koncert Salvátoru a Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice, který řídil jeho šéfdirigent Tomáš Židek. VUS Pardubice se stal hlavním protagonistou celého koncertního projektu. Každý jednotlivý program byl specifický, tedy šitý na míru danému prostředí i místním možnostem (přítomnost varhan).

Zastávka v Podlažicích

Následoval koncert v 15:00 hodin, a to ve zcela nevšedním prostoru – v kostele sv. Markéty v Podlažicích u Chrasti. Téma Jana Husa zde bylo zvlášť symbolické, neboť na tomto místě stával od 12. století benediktýnský klášter, místo vzniku „největší knihy světa“ Codexu gigas, a právě v roce vzniku slavného Jistebnického kancionálu (1421), na který bylo v průběhu koncertu také odkazováno, byl tento klášter husity zničen. Program byl však koncipován v duchu odpuštění a smíření. Tento koncert natáčela také místní TV Chrudim a na portálu www.chrudim.tv bude k vidění krátká reportáž ve spojení se vzpomínkovým aktem u Pomníku Jana Husa v Chrudimi.

Odpoledne do Luže a večer do Bítovan

V 17:00 následoval koncert v neméně skvostném prostoru, v poutním kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, který byl den před koncertem, po částečné rekonstrukci svých interiérů, znovu otevřen veřejnosti. Na obou těchto odpoledních koncertech bylo mj. provedeno Bachovo proslulé Moteto BWV 230 na text žalmu 117, jakožto dílo zástupce protestantské hudby. Varhanního partu se zhostila Jana Mimrová.

V obou chrámech byl také vhodně dramaturgicky využit jedinečný vokální prostor s vnitřními ochozy, který dovoloval velkou variabilitu při rozmístění zpěváků (T. Židek – Husitský Otčenáš, F. Mendelssohn – Bartholdy – Žalm 100).

Celý den uzavřel závěrečný koncert v kostele sv. Bartoloměje v Bítovanech u Chrasti ve 20:00, kterého se účastnil i chrudimský starosta Mgr. Petr Řezníček. V úvodním projevu připomněl starosta Bítovan Mgr. Jaromír Pražan zdejší pečeť, připojenou kdysi ke stížnému listu českých pánů do Kostnice.

Kostely se rozezněla celá řada skladeb

V programech této jedinečné celodenní akce byla zastoupená vedle již zmíněných díla spjatá nejen s Husem a jeho tradicí, ale s celou bohatou pokladnicí evropské duchovní hudby. K těm méně slýchaným skladbám jistě patří např. neznámá česká utrakvistická polyfonie, oslavující Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského jako světce, dále výběr z pravoslavné hudby, odkazující mj. na Cyrilometodějskou tradici, skvělá balada Jaroslava Křičky „Adam a Eva“ či Smetanův slavný sbor Tři jezdci, ve smíšené verzi Josefa Cyrila Sychry, představující přirozeně tradiční pohled 19. století na naši historii.

Novinka, která provázela celou akci, byl Husitský Otčenáš, který podle textu Jistebnického kancionálu z roku 1421 napsal dirigent Tomáš Židek pro členy Unie českých pěveckých sborů k příležitosti Husova 600. výročí. Nahrávka z kostela Panny Marie Pomocné v Luži byla přidána na facebook Českých sborů dne 8. 7. 2015.

Největší podíl na financování akce měla Unie českých pěveckých sborů, které patří poděkování publika, jehož aplaus bude dlouho doznívat v místech, kam projekt zavítal. 

MgA. Tomáš Židek, Ph.D.
šéfdirigent VUS Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět