Výstava rytin a kreseb Jindřicha Faktora v univerzitní galerii

3. 06. 2015

Dne 14. dubna byla otevřena v Galerii Univerzity Pardubice 87. umělecká výstava s názvem „Na pomezí“ prezentující rytiny a kresby Jindřicha Faktora.

O práci vystavujícího autora hovoří v programu k výstavě Magdalena Vovsová takto:

„Vystavené práce svědčí o citlivosti, se kterou vnímá realitu (Jehličí I., Jehličí II.), a zároveň o poctivém uchopení řemesla rytiny, se kterou dokáže volně pracovat. Jeho kresby jsou typické lineární šrafurou, která je charakteristická pro techniku rytiny (Brána písní). Využívá exaktní linii perokresby, kterou zároveň kombinuje s měkkými tóny tužky (Tank). V řadě linorytů (Pocity a jejich komentáře, Proměny, Reality) autor pracuje s fragmenty lidského těla, které se vynořují z ornamentálně vyryté plochy.

Reliéfní ornament je patrný v linorytu Cesta, který odkazuje k labyrintu. Ornamentálně působí spleť postranních větví stromu i v linorytu Síla stromu. Ornamentalizace paradoxně plochu grafických listů nezaplňuje, ale vyprazdňuje, o to více vynikají stěžejní motivy. Na pomezí autorského originálu a grafické techniky rytiny stojí práce Had a Kamenný portrét. Co autor nakreslí, vyrytím zmizí. Co vyryje, nikdy neuvidíme. Neuvidíme ani to, co po vyrytí v hloubce matrice zbylo, je nám přístupný pouze obraz zprostředkovaný otiskem – grafický list.“

Výstava Galerie Univerzity Pardubice je umístěna ve vestibulu Univerzitní knihovny a potrvá do 1. června. Je otevřena tradičně od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Vstup je zdarma.

O vystavujícím autorovi Jindřichu Faktorovi
Jindřich Faktor se narodil roku 1972 v Praze. V roce 1989 se vyučil rytcem kovů a pracoval v rytecké dílně pro výrobu poštovních razítek. V roce 1994 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově a dále se privátně školil u Josefa Herčíka (1922 - 1999), jednoho z nejvýznamnějších rytců 2. poloviny 20. století, nositele řady mezinárodních ocenění.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět