Pardubická výtvarnice vystavuje šperky a glyptiky v univerzitní galerii

6. 02. 2015

Od 3. února do 7. dubna je v Galerii Univerzity Pardubice k vidění výstava s názvem Glyptika prezentující šperky Evy Víškové – Mrákotové.

Mgr. Lubomír Netušil, kurátor výstav Galerie Univerzity Pardubice, při zahájení vernisáže řekl:

„Dnešní, v pořadí již osmdesátá šestá výstava v Galerii Univerzity Pardubice je věnována tvorbě pardubické rodačky Evě Víškové-Mrákotové. Tato výstava přináší návštěvníkům ve srovnání s předchozími výstavami poprvé jiný obor, jiné techniky, jiné materiály, jiné přístupy. Eva Víšková, nositelka titulu Mistr řemeslné umělecké práce, pracuje v jednom z nejstarších uměleckých oborů světa – v glyptice a šperku.

 Co je šperk, to všichni víme. Povědomí o glyptice je už horší. Glyptika, doložená už ve starověku, v Egyptě, Sumeru, Řecku, je označení pro umělecké rytí či řezání do drahokamů, polodrahokamů, kovu a skla. Gema je obecné označení pro drobnou rytinu v tvrdém materiálu. Jsou dva druhy. Kamej má vypouklý reliéf a často využívá barevnost vrstev kamene onyxu nebo achátu. Intaglie je gema s motivem vybroušeným do hloubky, často v negativu. Užívá se např. u pečetidel (vzpomeneme na válečková pečetidla Sumerů). Materiálem je často horský křišťál. Právě horský křišťál si oblíbila i naše autorka.

 Eva Víšková profesionálně začala s rytím intaglií do horského křišťálu jako zaměstnankyně turnovského družstva umělecké výroby Granát. Její práce na šperkařských přehlídkách zaujaly – dostala nabídku pražského vydavatelství Lyra Pragensis, které jí svěřilo osobité zakázky. Byly to autorské rytiny inspirované krásnou literaturou. Dalším polem působnosti Evy Víškové jsou restaurátorské práce nebo pořizování replik poškozených nebo neúplných umělecko-řemeslných památek. Její rytiny jsou například součástí kopií svatováclavských klenotů.

 Eva Víšková řadu let vyučovala glyptice na Střední uměleckoprůmyslové a vyšší odborné škole v Turnově, kde sama kdysi začínala. Předávala tak své zkušenosti nové generaci. Své práce Eva Víšková představila a představuje na autorských a kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Pravidelně vystavuje své práce na členských výstavách Unie výtvarných umělců východočeského regionu.

 Dovolte mi na závěr dát slovo samotné autorce, která kdysi o své práci napsala: „Dlouhé hodiny trávím v soustředění nad několikacentimetrovým kouskem křišťálu, nepočítaně se křišťálu dotýkám malými i většími kolečky ryteckého strojku a neustále kontroluji a koriguji vybroušené vrypy. Má-li vzniknout skutečný portrét, musí dostat duši. A jak se chladný kámen oživuje a oduševňuje, tak znovu a znovu žasnu. A to bude asi donekonečna pro mne ten nejpravější důvod k tomu, abych se znovu a znovu pokoušela narušit hladkou plochu křišťálu a hledala v něm skrytá tajemství. Tato hluboká, kouzelná tajemství jsou v nitru křišťálu, ale i v ostatních krásných kamenech. Ve známých, už mnohokrát zpracovávaných – ametystu, achátu, záhnědě. A přece se v nich objevují stále nové obrazy, nové hodnoty, i pro dnešního člověka.

 Dodejme: je to právě krása, činící život snesitelným i v době, která se nás usilovně snaží přesvědčovat o opaku a adorovat ošklivost jako základní úhel pohledu na svět a život.“

O pardubické výtvarnici Evě Víškové - Mrákotové

Eva Víšková, rozená Mrákotová, vystudovala v letech 1967 až 1971 Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, kde i později vyučovala předmět rytí drahých kamenů. Vystavuje již od roku 1978 a v roce 1982 získala nejvyšší ocenění řemeslníka – titul mistr umělecké řemeslné práce. Její tvorba je zastoupená např. ve sbírkách Národního Muzea Praha, v Týnu nad Vltavou a v Pardubicích. Autorka je také dlouholetou členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu, s níž každoročně i svou tvorbu vystavuje. Eva Víšková žije a pracuje v Pardubicích.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět