Univerzita se zájemcům otevřela i v neděli. Díky Dnům evropského dědictví

12. 09. 2016

Návštěvu hned dvou objektů nabídla Univerzita Pardubice zájemcům v rámci programu Dny evropského dědictví v neděli 11. září. Již potřetí měli obyvatelé i návštěvníci města Pardubic možnost nahlédnout do nejstarší univerzitní budovy umístěné v centru města. Letos univerzita nabídla nově i posezení na Lavičce Václava Havla, jíž se pyšní od loňského podzimu.

Nedělní dopoledne s Univerzitou Pardubice se rozhodla strávit asi padesátka zájemců, kteří využili možnosti zavítat do historické budovy univerzity v centru města na náměstí Čs. legií a absolvovat komentovanou prohlídku. Během ní na ně nejen dýchla úžasná atmosféra tohoto objektu, ale přímo z úst Ing. arch. Ondřeje Teplého z architektonické kanceláře Mixage si během jedné hodiny prožili rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu této budovy, která probíhala v letech 2011–2012.

Jedna z dominant náměstí Čs. legií

Pan architekt si pro návštěvníky připravil zajímavou prezentaci plnou fotografií především z průběhu rekonstrukce. Zmínil, že důležité z hlediska památkové péče bylo obnovení fasády budovy. V interiérech byl pak kladen důraz na historicky hodnotnou vstupní část s kruhovou halou s bohatou štukovou profilací a výzdobou, přes kterou se původně do budovy vůbec nevcházelo. Na ni navazují společné prostory chodeb a velkorysého hlavního schodiště, které se pyšní vegetativními motivy a dochovaným lustrem. V těchto prostorách byly také obnoveny původní dlažby a místy byly nahrazeny identickou replikou. Obdobně je možné v objektu porovnávat například i použité dveře.

Vzkaz v Braillově písmu

Návštěvníci prošli všechna tři patra budovy – modré, žluté a zelené (označení podle barev použité podlahové krytiny marmolea) – v nichž mohli sami zhodnotit, jak se podařilo spojit historické s moderním. Budova totiž byla rekonstruována s ohledem na požadavky fakult na technické vybavení, zázemí, akustiku či osvětlení. Budova nabízí zázemí pro výuku, výzkum a vývoj především mladých vědců a podporuje doktorské studium. Své umístění tu proto našly především specializované laboratoře a učebny vybavené nejmodernějšími IT technologiemi pro potřeby jednotlivých fakult, pracovny a kanceláře i jednací a teambuldingové prostory. V jedné z nich byl zachován i unikátní jednací stůl. Ve dvoře pak návštěvníci mohli zhlédnout citlivé zakomponování betonové přístavby, kterou kryje perforovaný plech se vzkazem v Braillově písmu. Mimochodem zkoušeli jste ho někdy přečíst? 

Pár vzkazů od návštěvníků

Druhým objektem a současně letošní novinkou v programu Dnů evropského dědictví bylo posezení na Lavičce Václava Havla, kterou Univerzita Pardubice zpřístupnila vloni na podzim u příležitosti oslav státního svátku Dne boje studentů za svobodu a demokracii přímo v srdci kampusu ve Studentské ulici. Několik zájemců našlo cestu během nedělního horkého dne i sem.

„Představovala jsem si nějakou obyčejnou lavičku,“ napsala překvapená žákyně Elena. „Velmi pěkné místo. Byli jsme příjemně překvapeni,“ připojili Míša a Míša. „Díky univerzitě za zpřístupnění v rámci EHD a za trvalou připomínku nezapomenutelného Václava Havla,“ připsala jedna z návštěvnic lavičky. „Víc takových dnů… Srdečné díky,“ doplnili návštěvníci z Kroměříže.

Posedět na lavičce je možné kdykoliv

Kromě Dnů evropského dědictví je možné Lavičku Václava Havla navštívit celoročně. Přístupná je přes vestibul Dopravní fakulty Jana Pernera ve Studentské ulici č. 95 (zastávka autobusu č. 16 nebo trolejbusu č. 3). Více informací o Lavičce Václava Havla najdete zde nebo v článku v e-Zpravodaji.

Další fotky jsou na univerzitním facebooku. Najdete se? Označte se.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět