Do Pardubic se opět sjely akademické sbory. Konal se tu 24. mezinárodní IFAS

14. 09. 2016

Letošního 24. bienále festivalu, již podruhé obohaceného o spojení s Mezinárodní soutěží o Cenu Bohuslava Martinů, se zúčastnilo téměř 400 zpěváků z 15 sborů 5 zemí – Lotyšska, Nového Zélandu, Polska, Ruska a České republiky. Dosavadní bilance účasti tak překročila již výrazně tři stovky sborů z více než třiceti zemí všech světadílů.

IFAS je pětidenní setkání mladých pěveckých sborů, nabité od rána do večera především zpěvem. A pokud se právě nesoutěží nebo nekoncertuje, pak se buď zkouší, nebo poslouchá, jak zpívají ti ostatní. Letošní mimořádnou událostí byla premiérová účast sboru z Nového Zélandu – Novozélandského mládežnického sboru „NZYC“ z Wellingtonu, který vznikl již v roce 1979 a pracuje v tříletých konkurzních cyklech. Konkurzem je z 300 mladých zpěvaček a zpěváků z celé země vybráno 25 žen a 25 mužů ve věku 18–25 let, kteří se pak scházejí ve čtrnáctidenních intervalech na víkendových soustředěních, a vyvrcholením jejich práce je koncertní turné s účastí na některých mezinárodních festivalech, letos např. v Singapuru, České republice, Francii, Anglii. Umělecká úroveň NZYC byla jednoznačným důkazem úspěšnosti tohoto projektu.

Koncertuje se i mimo Pardubice

IFAS začíná tradičně Nokturnem na nádvoří pardubického zámku, na němž se vzájemně představí všichni zahraniční účastníci. Následující Slavnostní zahajovací koncert hostí již, podobně jako všechny další koncerty a soutěžní vystoupení v sedmi soutěžních kategoriích a v Soutěži o Cenu Bohuslava Martinů, Aula Univerzity Pardubice. Na tomto koncertu pozdraví nejprve tradičně výborní Ifassingers (dir. Josef Línek) – sbor sestavený převážně z členů organizačního štábu, jeho asistentů, spolupracovníků a průvodců sborů – všechny zúčastněné země jejich lidovými písněmi. Festivalový sbor složený z kvartet zúčastněných sborů přednese skladbu Napadly písně A. Dvořáka a v krátkých ukázkách vystoupí již všichni účastníci festivalu. Dva další večerní festivalové koncerty jsou koncipovány jako spojení výběru z nejúspěšnějších soutěžních skladeb z dopoledních a odpoledních soutěžních programů se soutěží v některých dalších kategoriích. V odpoledním volném čase vystupují sbory na satelitních koncertech v chrudimském Muzeu barokních soch, Lázních Bohdaneč, nebo v kostelích v Podlažicích, Heřmanově Městci a České Skalici. Sborový závěr festivalu patří dopolední soutěži o „Grand Prix – IFAS 2016“ a večernímu Galakoncertu národů ve foyer ČSOB Pojišťovny.

Sbory změřily síly i v Ifasiádě

IFAS to není ale jen sborové zpívání. Kampus Univerzity Pardubice, kde jsou všichni účastníci festivalu ubytováni, nabízí vhodné místo třeba i pro „Ifasiádu“ – sportovní soutěž zástupců sborů v netradičních sportovních disciplínách. A nemůže samozřejmě chybět ani Společenský ples všech účastníků IFAS se soutěží o Superstar IFAS.

Soutěžní výkony hodnotila mezinárodní porota ve složení prof. PaedDr. Jiří Kolář, MgA. Marko Ivanovič, PhD., PaedDr. Ivana Štíbrová, Mgr. Jaroslav Brych, Prof. Dr. Scott Fergusson (USA), doc. Olga Burová (Rusko) a Peter Freestone (Velká Británie). Podrobnou výsledkovou listinu všech soutěží najdou zájemci na webové stránce „Novinky“. Soutěžní část festivalu měla velmi dobrou uměleckou úroveň, k níž přispěly významně i české pěvecké sbory. Šestnáct soutěžních vystoupení mohla tak porota ocenit zlatým diplomem, deset stříbrným a jen dva sborové výkony zůstaly v pásmu bronzovém. Hodnocení sborů čtěte také v našem e-Zpravodaji

„Kuželky“ si přijely pro zlato

Již tradičními účastníky IFAS jsou pěvecké sbory Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. Dívčí komorní sbor „Kuželky“ (Vladimír Kuželka) získal za tuto věrnost festivalu v jeho předchozím 23. ročníku dokonce zvláštní diplom. Jeho vystoupení v obou zvolených soutěžních kategoriích se zaslouženě zaleskla zlatem – sbor zvítězil v kategorii Ženské sbory a velice úspěšně si vedl i v kategorii Jazz, pop, spirituál, gospel. Velice sympaticky se prezentoval ve dvou vedlejších soutěžních kategoriích (Hudba jednoho stylu artificiální hudby; Jazz, pop, spirituál, gospel) i druhý z akademických sborů PedF UJEP smíšený sbor Nona (Luboš Hána, Pavel Zmátlo). Ale jen těsné umístění pod hranicí zlatého pásma je pro mladý sbor jistě také úspěchem. Zazlatilo se samozřejmě v druhé ze zvolených kategorií. Vynikající aranžmá hudební směsi z filmu Starci na chmelu (autoři J. Bažant, V. Hála, J. Malásek) přineslo navíc sbormistru a klavíristovi Luboši Hánovi Zvláštní cenu.

Pardubický VUS v komorním počtu

I další ze zúčastněných domácích akademických sborů patří ke stálicím IFAS. VUS Pardubice(Tomáš Židek) vystoupil tentokrát spíše v komorní sestavě. Naposledy jsem měl příležitost jej slyšet v uplynulém roce na festivalu Festa academica, kde podal v podstatně početnějším obsazení zcela mimořádný výkon. Čím komornější obsazení, tím náročnější požadavky na pěvecké kvality zpěváků a jejich technickou i výrazovou kázeň. Z jejich soutěžního vystoupení v nejpočetnější šestičlenné kategorii Smíšených sborů se mi z jejich programu (T. L. de Victoria, P. I. Čajkovskij, Z. Lukáš, T. Židek) nejvíce líbila jejich stylová, transparentní a technicky jistá renesanční polyfonie (Quem vidistis pastores). Rád bych pochválil i půvabnou sbormistrovu úpravu písně Ej, lásko, lásko. Těsně pod zlatým pásmem zůstal pak VUS Pardubice v Soutěži o Cenu Bohuslava Martinů. Nejzdařileji z programu této kategorie se sboru podařila závěrečná skladba A. A. Archangelského (1846-1924) Pomyšlaju deň strašnyj.

Početně největší a nejmladší sbor

Ve stejných kategoriích jako VUS Pardubice se zúčastnil soutěžní části festivalu i početně největší z českých účastníků Smíšený pěvecký sbor „Chorus Ostrava“ Ekonomické fakulty VŠB-TU(Petra Rašíková), který čítá téměř padesát členů. Jejich vystoupení v kategorii Smíšených sborů patřilo především díky skvěle provedené osmihlasé polyfonní skladbě A. Lottiho (1667-1740) Crucifixus a obsahově přesvědčivé interpretaci povinné skladby Z. Lukáše No man is an island rozhodně k nejpozoruhodnějším. Díky dosaženým bodovým výsledkům si odváží Chorus Ostrava domů nejen Cenu Bohuslava Martinů, ale i pohár za Cenu rektora Univerzity Pardubice pro nejúspěšnější akademický sbor IFAS 2016.

Věkově nejmladší velký Smíšený sbor „Jizerka“, Semily (Marek Müller) se odvážil dokonce vyzkoušet své síly vedle Soutěže o Cenu Bohuslava Martinů i v kategorii Komorních smíšených sborů. Sbor, který vznikl v roce 2000 z nejstarších členek a členů Dětského pěveckého sboru je teprve na začátku svého uměleckého snažení, ale v osobnosti svého mladého talentovaného sbormistra má před sebou jistě nadějné perspektivy.

Interpretační náročnost potrápila sbor Continuo

I pardubický komorní „lehce“ Smíšený sbor „Continuo“ a jeho komorní ženskou odnož Ženský sbor „Continuo XX“ řídí naše nadějné sbormistrovské mládí. Soutěžní úsilí těchto sborů však musela jejich čerstvá maminka Lucie Gregorovič Fárová přenechat na bedrech královéhradeckého mladého úspěšného sbormistra Jiřího Skopala jun. Continuo XX v Soutěži o Cenu Bohuslava Martinů poněkud zápolilo s interpretačními náročnostmi zvoleného programu (B. Martinů: Mořena, R. Twardowski: Alleluia), mile však zaujalo např. skladbou J. Pospíšila I když žádné pole nemám. Smíšené „Continuo“ si pro účast v soutěži zvolilo světovou duchovní tvorbu (Skladby jednoho typu artificiální tvorby). Z jejich programu vyznělo nejzdařileji oblíbené moteto V. Miškinise Cantate Domino. Pochvalu zaslouží bezpochyby sbormistr Jiří Skopal za pohotovost, s níž dokázal dirigentsky převzít oba náročné soutěžní programy.

Mimořádný výkon Novozélanďanů

Z tří ruských sborů zaujal nejvíce sedmadvacetičlenný petrohradský Smíšený sbor „Art Sonus“. Jeho talentovaná mladá sbormistryně Vera Slasnaja získala dokonce Zvláštní cenu poroty za dirigentský výkon. Výkony šikovných lotyšských sborů utrpěly poněkud přílišným temperamentem svých dirigentů, vyžadujících často neadekvátní práci s dynamikou a přemrštěnost ve zvuku a výrazu. Pro účast v G.P. byl tak nominován pouze výborný Komorní smíšený sbor „Vox animae“, Riga (Sindija Druva). Rozhodně nezklamal jediný polský zástupce Sopotský komorní sbor „Continuo“ (Mariusz Mroz). Především jeho výkon v kategorii Skladby jednoho stylu artificiální hudby (soudobá duchovní hudba s výbornou interpretací skladby K. Jenkinse Cantate Domino) snese velmi přísná hodnotící kritéria. Mimořádnou pozornost však zaslouží soutěžní koncertování Novozélandského mládežnického sboru „NZYC“ (David Squire) – účast a suverénní vítězství ve čtyřech soutěžních kategoriích a přesvědčivé vítězství i v soutěži o Grand Prix – IFAS 2016. Lze konstatovat, že sbor je složen z 50 profesionálně připravených zpěváků s dokonalým rytmickým cítěním, neuvěřitelnou intonační představivostí a jistotou a schopností interpretovat i tu nejsložitější současnou sborovou literaturu s technickým nadhledem a výrazovou přesvědčivostí. Ve dvou kompozicích připravil NZYC posluchačům navíc netradičním rozestavením sboru (zpěváci stáli nejen na pódiu, ale i v uličkách hlediště) nevšední kvadrofonní zvukový zážitek. Pokud bychom chtěli hledat alespoň malé nedostatky, byla by to nejednotnost zvuku v příliš exponovaných ff (daná značným vibratem ve všech hlasech) a poněkud nepřehledná polyfonní interpretace. Ale jejich program pro G. P. byl dokonalou ukázkou toho, co všechno sbor v pěveckém umění a kráse zvuku, rytmické jednotě a pregnantnosti, souhře s brilantním klavírním doprovodem, v intonačním vycizelování, šíři dynamického vyjádření a výrazovém bohatství může nabídnout. Jedinečný, nezapomenutelný zážitek.

Pár slov závěrem 

IFAS 2016 uzavřel poslední stránku své letošní kroniky. Jsem přesvědčen o tom, že na toto sborové setkání, na těchto pět nádherných dní v mezinárodní, přesto však společným soucítěním jednolité, skvělé sborové rodině se nedá nikdy zapomenout. Za krásou těchto dní však stojí obětavá dvouletá práce a láska řady lidí, především však prezidentky IFAS Aleny Mejstříkové, organizačního ředitele Miroslava Bati a výkonného ředitele festivalu Lukáše Mejstříka. Jim bych chtěl především za všechny nás – zpěváky, dirigenty, porotce, ... vyjádřit upřímný obdiv a dík. Příští ročník se bude konat v roce 2018, IFAS oslaví tedy svým 25. ročníkem již 50 let od svého založení. Nevím, jestli se ho budu moci ještě zúčastnit, ale mohu všem zaručit, že bude opět jedinečný. Vždyť přípravy na něj již začaly. (Prezidentka IFAS mne požádala, abych začal uvažovat o příštích povinných skladbách). Gaudeamus igitur!

Pokaždé, když odjíždím z tohoto oblíbeného mezinárodního sborového festivalu (a zúčastnil jsem se ho od jeho založení v roce 1968 nepřetržitě, ať již jako sbormistr, host, nebo člen poroty), si říkám, že se na jeho koncepci a organizaci nedá již nic vylepšit. A vždy jsem překvapen, že je to možné. Znám zblízka mnoho domácích i zahraničních národních a mezinárodních sborových festivalů a soutěží, ale takovou atmosféru soucítění a opravdového přátelství, takovou rodičovskou péči věnovanou všem účastníkům, tak dokonale promyšlenou organizaci a tak pestrý, atraktivní program nedokáže nabídnout žádná jiná podobná sborová akce.

IFAS 2016 se uskutečnil ve dnech 1.–6. července pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD., primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice, Nadace Život umělce, Nadace Bohuslava Martinů a měst Česká Skalice, Heřmanův Městec, Lázně Bohdaneč a Chrudim.

Jiří Kolář
umělecký ředitel festivalu


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět