Univerzitní vydavatelství vystavovalo knihy na veletrhu v Havlíčkově Brodě

24. 10. 2016

Univerzita Pardubice se opět jako vystavovatel zúčastnila 26. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Konal se ve dnech 14. a 15. října 2016 v Kulturním domě Ostrov a podle údajů organizátora se letošního veletrhu zúčastnilo 160 vystavovatelů a navštívilo ho rekordních 16 500 návštěvníků.

Ze známých osobností bylo možné se na veletrhu setkat se Zdeňkem Svěrákem, Markétou Dočekalovou, Olgou Walló, Marcelou Kohoutovou, básníkem Tomášem Míkou, překladatelem Martinem Hilským nebo si nechat podepsat od Václava Klause jeho novou knihu Stěhování národů.

Zaujaly publikace Fakulty filozofické

Hlavním záměrem naší účasti na veletrhu je prezentace práce našich akademických pracovníků a propagace univerzity cílená zejména na havlíčkobrodské středoškoláky.

Vystavené publikace byly k dispozici samozřejmě i k prodeji, největší zájem byl o nabídku z Fakulty filozofické – Rod Pernštejnů za přemyslovských a lucemburských králů (autor Jaroslav Teplý), Třetí odboj ČSR v letech 1948 – 1953 (Václav Veber), Výchovné poradenství na středních školách v kontextu současnosti (Marcela Ehlová), Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče (Adriana Sychrová) a Ústavní péče v resocializačním kontextu (také od Adriany Sychrové). 

Ing. Ivo Holava
vedoucí Vydavatelství Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět