Univerzitní galerie zve k návštěvě i v létě

7. 06. 2016

Na letní měsíce se do Galerie Univerzity Pardubice nastěhovaly sochy a kresby brněnského rodáka, umělce žijícího v Praze a Lysé nad Labem Jaroslava Urbánka. V upravené otevírací době bude 93. umělecká výstava k vidění po celé léto až do 31. srpna.

Jaroslav Urbánek se narodil v Brně. Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou v Hořicích v Podkrkonoší, obor reprodukční kamenosochařství. Od roku 1991 je člen S.V.U. Mánes. Žije a pracuje v Praze a v Lysé nad Labem. Svoji práci představil již na dvaceti samostatných výstavách.

„Ačkoli rok narození 1959 řadí Jaroslava Urbánka již do zralejší střední generace, nebojí se stále ani experimentů s materiály, technikami i styly. Zároveň se přitom v jeho tvorbě nezapře ani vzdělání, totiž kamenosochařská škola v Hořicích. Nejde ale zdaleka jen o sochařské práce,“ říká o autorovi Jiří Slouka a pokračuje: „V Urbánkově tvorbě se rovnocennou měrou uplatňuje i malba, kresba, příležitostná grafika a také nástěnné reliéfy, propojující malířský a sochařský projev v jeden celek. Často jde o kombinované techniky i o různá překvapivá spojení – nejen skulptury s malbou, nejen různorodého či různě barevného kamene, ale netradičně například i kamene a kovu či dřeva.“ 

Černobílá kolekce děl

Urbánkovy výstavy téměř nikdy nepředstavují retrospektivu. Vždy převažují díla nová, často vystavovaná poprvé, a pokud jsou i vystavována společně se staršími, pak vždy v rámci nějakého organického celku, kde se nedbá na chronologický vývoj díla, ale na jeho kompaktnost. Tak je tomu i v případě výstavy v univerzitní galerii, přesto je tu však cosi zásadně odlišného. Zatímco totiž jedním z charakteristických prvků výtvarníkova díla je práce s barvou, pak tentokrát jde o kolekci „černobílou“.

Vychází totiž opět především z vlastností či „pra-vlastností“ kamene, který je zcela pochopitelně základem i ústředním ohniskem jeho tvorby. Dosud však šlo v mnoha případech o kombinaci různobarevných hornin: oblíbený diorit, žulové horniny, světlé i tmavé mramory, pískovec, celkem netypický křemenec, jinými sochaři používaný jen zřídka, nebo v poslední době zatím ojediněle i travertin. Tentokrát však dominují tmavé horniny, opět především diorit a tmavé vyvřeliny.

Pozor na letní otevírací dobu

Výstava Galerie Univerzity Pardubice je umístěna v tradičním výstavním prostoru na univerzitě, a to ve vestibulu Univerzitní knihovny. Navštívit ji můžete po celé léto. V červnu je galerie otevřena od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 18:00 hodin, v pátek od 8:00 do 16:00 hodin, v sobotu pak od 8:00 do 12:00 hodin. V první polovině července a také na konci srpna se do galerie dostanete vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 15:30 hodin. V období od 15. července do 16. srpna bude výstava nepřístupná z důvodu úplného uzavření jak knihovny, tak galerie. Vstup na výstavu je zdarma.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět