Papež František slavnostně posvětil sochu sv. Anežky za doprovodu VUSu

19. 09. 2016

Socha Svaté Anežky Přemyslovny (České) byla v sobotu 10. září slavnostně dovezena do Vatikánu. Papež František ji posvětil při slavnostní audienci na náměstí svatého Petra za přítomnosti české vládní delegace a za doprovodu čtyř hudebních souborů. Mezi nimi byl také Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice.

Svatopetrské náměstí bylo zaplněno několika tisíci poutníky, z nichž velkou část tvořili čeští občané, doprovázející dovezení sochy svaté Anežky, která vznikla v kamenické škole v Hořicích. VUS Pardubice, doplněný o chlapecký sbor Bonifantes, doprovázel úvodní část audience. Představil zde především skladby českých autorů, mezi nimiž byla například i nejstarší česká duchovní píseň ,,Svatý Václave“ z 10. století, v úpravě Otto Alberta Tichého. Na závěr audience, která byla přenášena živě televizí Noe, papež věnoval svou přítomnost každému z hudebních souborů a po přátelském pozdravu se s každým ansámblem vyfotografoval. VUS Pardubice, v čele s šéfdirigentem Tomášem Židkem, následně předal papeži Františkovi symbolický dar.

VUS hostem recepce

V odpolední části programu byl sbor pozván na slavnostní recepci, které se účastnila také senátorka Miluše Horská, která celou akci zaštítila. Dále ministr kultury Daniel Herman a delegace církevních hodnostářů v čele s kardinálem Miroslavem Vlkem a královehradeckým biskupem Janem Vokálem.

Vyvrcholením celého dne byla mše svatá, konaná především pro české poutníky, v chrámu sv. Jana Florenťanů, kterou celebroval kardinál Vlk ve spolupráci všech přítomných biskupů. Hudební doprovod po celou dobu bohoslužby zajistil Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a sbor Bonifantes. Po úvodním Brucknerově Ecce sacerdos znělo mj. ordinárium Petra Ebena, významného skladatele duchovní hudby přelomu 20. a 21. století. Sbory rovněž uvedly také, krom jiných skladeb, oslavné ,,Aleluja“ z proslulého oratoria Mesiáš G. F. Händela. Sbor si na závěr vysloužil upřímné poděkování kardinála Vlka a pochvalu vládní delegace v čele s Miluší Horskou a Danielem Hermanem.

Den završil zpěv v bazilice sv. Petra

Nezapomenutelný sobotní den byl zakončen procesím do baziliky sv. Petra.
Zde celá výprava navštívila kryptu vatikánské baziliky a především kapli Evropských patronů, kam byla socha sv. Anežky umístěna. Pouť zakončil VUS Pardubice v pravém transeptu vatikánské baziliky. Všem přítomným a především pro oslavu tohoto slavnostního dne zazpíval ,,Benedictus“ ze mše Es dur skladatele Aloise Hniličky. Toto provedení bylo zároveň zahraniční premiérou na počest svaté Anežky České.

Jana Mimrová
studentka dirigování, HAMU Praha


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět